Facebook

Tlak (prudký) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu tlak (prudký).

Význam: Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

nával

Nával je náhlý, prudký a silný nárůst čeho. Může to být např. tepla, vlny emocí, energie, lidí, zvuku atd.

náraz

Náraz je silný fyzický dopad, který může mít za následek poškození nebo destrukci.

útok (soustředěný)

Útok je soustředěná aktivita směřovaná proti cíli, která má za cíl způsobit ztrátu, škodu nebo újmu.

Podobná synonyma

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

soustředěný

Soustředění je stav pozornosti, který je zaměřený na jeden cíl nebo úkol. Je to schopnost soustředit se a koncentrovat se na jednu činnost nebo myšlenku.

útok

Aniž by se týkalo násilí, útok je akce, která má za cíl způsobit škodu, poškození nebo zranění jiné osoby nebo věci.

odmítnout (útok)

Odmítnout útok znamená zastavit ho a odmítnout jeho provedení.

náraz (aut)

Náraz je náhlý fyzický účinek, kdy dva nebo více předmětů naráží do sebe.

útok (letecký)

Letecký útok je úmyslné použití letadel a letounů k napadení nepřátelského cíle nebo oblasti.

útok (slovní)

Útok je vynucená činnost proti jinému jednotlivci, skupině či státu s cílem způsobit újmu či zranění.

vražedný útok (na politika)

Vražedný útok je fyzické nebo verbální násilí páchané na politika, které může vést až k smrti.

zneškodňovat (útok)

Zneškodňovat znamená zastavit nebo zmírnit útok nebo riziko útoku.

odrazit (útok)

Odrazit = obrátit útok zpět na jeho zdroj; bránit se silou proti nepříteli.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.

zneškodnit (útok)

Zneškodnit znamená odvrátit nebo zastavit útok či ohrožení.

vyvolat (útok)

Vyvolat: podnítit, způsobit (např. útok nebo boj).

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.