Facebook

šílený - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu šílený.

Význam: Nezdravě nadměrný, narušený; zmatený, bláznivý, šokující, nezvyklý.

zuřivý

Zuřivý znamená velmi rozzlobený, vzteklý, neovladatelný a vyhrocený.

hysterický

Hysterický znamená velmi dramatický a hyperaktivní; přehnaně emocionální a náladový; velmi podrážděný a znepokojený.

pomatený

Pomatený se vztahuje ke stavu, kdy je člověk nezdravě šílený, zmatený nebo nezdravě změněný.

příčetný

Příčetný je označení pro osobu, která je schopná rozumného myšlení, rozumí situaci a je schopna se správně chovat.

choromyslný

Choromyslný je termín pro stav, kdy osoba trpící mentální poruchou má také nějaké fyzické postižení.

nepříčetný

Nepříčetný je stav, kdy je člověk nepřiměřeně vzrušený nebo zmatený, často se to projevuje jako psychické poruchy.

bláznivý

Bláznivý se obvykle vztahuje k něčemu šílenému, divnému nebo bizarnímu. To může být způsobeno šíleností, šíleností nebo záměrným vyčníváním.

ztřeštěný

Ztřeštěný se obvykle používá pro označení něčeho divokého, neobvyklého, bláznivého nebo nezvyklého.

obrovský

Obrovský znamená velmi velký, ohromný, mohutný nebo ohromující.

úžasný

Úžasný je slovo, které se používá pro označení něčeho neuvěřitelného, fantastického, ohromujícího nebo šokujícího.

intenzívní

Silný, vysoce intenzivní; stupňovaný, intenzivně prožívaný.

prudký

Prudký je přídavné jméno, které označuje silnou, rychlou a náhlou změnu.

odvážný

Odvážný je ten co má odvahu říci nebo udělat něco obtížného a riskantního, neboť odmítá být zastrašen.

riskantní

Riskantní je odvozeno z latinského slova "riskare" a znamená "ohrožení, riziko a nejistota". Označuje něco, co se může stát nebo se stát, ale je to velmi nejisté.

Podobná synonyma

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

intenzívní (rozcvičení)

Intenzívní rozcvičení je cvičení, které zahrnuje výkon s vysokou intenzitou, aby se zvýšil svalový tón, kardiovaskulární výkon a fyzická vytrvalost.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je osoba, která má mentální poruchu nebo se projevuje abnormálním chováním.

zuřivý (boj)

Zuřivý boj je intenzivní konflikt, ve kterém účastníci bojují rozhodně a s rozhodností.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

obrovský (hluk)

Obrovský znamená velmi hlasitý, výrazný a hlučný.

déšť (prudký)

Prudký déšť je silný a intenzivní dešťový úkaz, který je doprovázen silnými záblesky, duněním hromu a silným lijákem.

cit (intenzivní)

Cit je silný emoční prožitek nebo vztah, který může být pozitivní nebo negativní.

příliš odvážný

Příliš odvážný: přehnaně smělý, riskantní, až nezodpovědný.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

riskantní hra (zvl.karetní)

Riskantní hra je hra, ve které se snažíte vyhrát co nejvíce peněz, ale je tu riziko, že přijdete o všechny své finance.

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.