Facebook

Pošpinit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu pošpinit.

Význam: Pošpinit znamená učinit něco, co poškozuje čest, důstojnost nebo reputaci někoho nebo něčeho.

opotřebovat se (třením)

Opotřebovat se znamená ztratit část své funkčnosti nebo schopnosti kvůli častému používání nebo tření.

zevšednět

Zevšednět znamená přestat být výjimečným nebo atraktivním; postupně se stávat obyčejným a běžným.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

pomluvit <koho>

Pomluvit někoho znamená vyprávět o něm zlé a nepravdivé informace, obvykle s cílem poškodit jeho reputaci.

ušpinit

Ušpinit znamená znečistit, zašpinit, zaškatulkovat nebo poškodit.

umazat

Umazat: potlačit nebo zcela zničit informace; vymazat text nebo obrázek.

zamazat

Zamazat znamená nečitelně zakrýt nebo vyhlazovat zámky či tvary; obvykle používané pro ukrytí textu nebo obrazu.

znečistit

Znečistit znamená způsobit nečistoty, nepořádek nebo špínu na něčem čistém.

potřísnit

Potřísnit znamená pokrýt něco drobnými kapičkami něčeho.

očistit

Očistit znamená odstranit nečistoty nebo nežádoucí látky a učinit něco čistým a čistým.

pomluvit

Šíření fám a klepů o druhých, které jsou často nepravdivé nebo neúplné.

osočit

Osočit znamená obviňovat někoho nebo něco z něčeho, co se stalo, nebo čeho se dopustilo.

očernit

Očernit znamená poškodit čest a dobré jméno někoho, často kvůli záměrnému šíření nepravdivých informací.

zostudit

Zostudit znamená způsobit druhému osobě stud, trapnost nebo hanbu, zpravidla kvůli jeho činu nebo chování.

Podobná synonyma

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

přemluvit <koho>

Přesvědčit o něčem prostřednictvím argumentů, přímluv nebo slibů.

ničit <koho n. co>

Ničit znamená fyzicky nebo psychicky poškozovat, znehodnocovat nebo dokonce zcela zničit.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat někoho, aby už neměl sílu nebo energii.

uznávat <koho>

Uznávat znamená přijímat názory, autoritu a práva druhých a respektovat je.

hněvat <koho>

Hněvat se míní projevovat velkou nebo silnou nespokojenost a zlost, zejména na někoho.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená připravit nebo obléknout někoho do obleku či jiného formálního oděvu.

zastoupit <koho>

Zastoupit znamená nahradit jej jinou osobou, např. nahradit někoho v práci nebo na nějakou dobu převzít jeho roli.

posazovat <koho kam>

Posazovat znamená usazovat nebo umísťovat někoho do nějakého místa nebo situace.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

urazit se <na koho>

Rozhořčit se kvůli něčemu, co někdo řekl nebo udělal; jde o reakci na to, co bylo vnímáno jako útok nebo urážka.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je úmyslně znevažovat něčí schopnosti, vystavovat kritice nebo se posmívat jim.

přivést <koho kam>

Přivést znamená přesunout někoho nebo něco z jednoho místa na jiné.

ztratit se

Ztratit se znamená ztratit orientaci, směr nebo se ocitnout v neznámém prostředí.

zostudit se

Zostudit se znamená pociťovat hluboké studu, viny, stydlivost nebo trapnost.

krmit <koho n. co>

Krmit: dávat potravu; dodávat živin; podporovat činnosti a procesy.

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená být učitelem nebo dozorcem nad tím, koho se to týká, a zajišťovat, aby byly dodržovány určité normy a postupy.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit znamená rozčílit; vyvolat v někom zlost nebo rozhořčení.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

okouzlit <koho>

Uhranout koho čím příjemným, nebo něčím, co je obdivuhodné.

podnítit <koho n. co>

Podnítit: stimulovat, vzbudit zájem, povzbudit.

vylučovat <koho n. co>

Vylučovat znamená odstranit, vyloučit či vyřadit někoho nebo něco.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

napadat <koho>

Napadat znamená útočit či fyzicky napadat někoho nebo cokoli jiného úmyslně.