Facebook

Pošpinit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu pošpinit.

Význam: Pošpinit znamená učinit něco, co poškozuje čest, důstojnost nebo reputaci někoho nebo něčeho.

opotřebovat se (třením)

Opotřebovat se znamená ztratit část své funkčnosti nebo schopnosti kvůli častému používání nebo tření.

zevšednět

Zevšednět znamená přestat být výjimečným nebo atraktivním; postupně se stávat obyčejným a běžným.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

pomluvit <koho>

Pomluvit někoho znamená vyprávět o něm zlé a nepravdivé informace, obvykle s cílem poškodit jeho reputaci.

ušpinit

Ušpinit znamená znečistit, zašpinit, zaškatulkovat nebo poškodit.

umazat

Umazat: potlačit nebo zcela zničit informace; vymazat text nebo obrázek.

zamazat

Zamazat znamená nečitelně zakrýt nebo vyhlazovat zámky či tvary; obvykle používané pro ukrytí textu nebo obrazu.

znečistit

Znečistit znamená způsobit nečistoty, nepořádek nebo špínu na něčem čistém.

potřísnit

Potřísnit znamená pokrýt něco drobnými kapičkami něčeho.

očistit

Očistit znamená odstranit nečistoty nebo nežádoucí látky a učinit něco čistým a čistým.

pomluvit

Šíření fám a klepů o druhých, které jsou často nepravdivé nebo neúplné.

osočit

Osočit znamená obviňovat někoho nebo něco z něčeho, co se stalo, nebo čeho se dopustilo.

očernit

Očernit znamená poškodit čest a dobré jméno někoho, často kvůli záměrnému šíření nepravdivých informací.

zostudit

Zostudit znamená způsobit druhému osobě stud, trapnost nebo hanbu, zpravidla kvůli jeho činu nebo chování.

Podobná synonyma

vyplatit <koho>

Uhradit částku, kterou je komu náleženo, a to v hotovosti nebo jiným způsobem.

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ochránit <koho n. co>

Zabránit poškození nebo újmě člověka či věci.

omámit <koho>

Omámit znamená přivést někoho do stavu střízlivého opojení nebo velmi silného ohromení.

porobovat <koho>

Porobovat znamená páchat násilí nebo vydírání na někom, aby vám poskytl majetek nebo peníze.

spasit <koho>

Zachránit koho od nebezpečí nebo nouze.

ztlouci <koho>

Ztlouci znamená fyzicky či psychicky zneužívat, ponižovat nebo omezovat člověka.

pustit <koho>

Pustit znamená umožnit někomu jít nebo odejít; nebo uvolnit prostor, čas nebo energii.

zatknout <koho>

Odvést člověka (koho) do vazby, nebo ho zadržet a zbavit ho osobní svobody.

polekat <koho>

Polekat znamená vtipně, nebo i vážně, napomenout člověka a vyjádřit mu svůj názor.

zostudit se

Zostudit se znamená prožít pocit velkého studu a trapnosti v souvislosti s vlastním jednáním.

zastoupit <koho>

Zastoupit znamená nahradit jej jinou osobou, např. nahradit někoho v práci nebo na nějakou dobu převzít jeho roli.

zastřelit <koho>

Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

upomínat <koho>

Upomínat znamená vyžadovat, aby se někdo držel svých slibů nebo aby dodržel nějaké povinnosti.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho a pomáhat mu při činnosti, aby dosáhl svého cíle.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.

připravit <koho o co>

Připravit: předem uspořádat, předem připravit alespoň základní materiály pro něco.

probudit <koho>

Probudit znamená vzbudit někoho z jeho spánku nebo ospalosti.

vytrhnout <koho> (z prostředí)

Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.

zostudit <koho>

Zostudit znamená učinit jeho činy nebo povahu trapnými a hanlivými.

podarovat <koho čím>

Podarovat znamená darovat někomu něco, být užitečným a ukázat lásku.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho možnosti nebo schopnosti konat něco.

zneužít <koho n. co>

Zneužít znamená použít někoho nebo něco k vlastnímu prospěchu bez souhlasu druhé strany.

přinutit <koho k čemu>

Učinit někoho nuceným k nějakému činu či akci; donutit někoho k něčemu.

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.