Facebook

Zevšednět - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zevšednět.

Význam: Zevšednět znamená přestat být výjimečným nebo atraktivním; postupně se stávat obyčejným a běžným.

opotřebovat se (třením)

Opotřebovat se znamená ztratit část své funkčnosti nebo schopnosti kvůli častému používání nebo tření.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

pomluvit <koho>

Pomluvit někoho znamená vyprávět o něm zlé a nepravdivé informace, obvykle s cílem poškodit jeho reputaci.

pošpinit

Pošpinit znamená učinit něco, co poškozuje čest, důstojnost nebo reputaci někoho nebo něčeho.

Podobná synonyma

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

opotřebovat se (materiál)

Opotřebovat se znamená přirozeně ztrácet svou kvalitu a stav kvůli používání a času.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit je vyvést, vynutit si (násilím) něco či někoho.

nasycovat <koho>

Nasycovat znamená naplnit někoho čímś, aby byl spokojený nebo naplněný.

zpodobnit <koho n. co>

Zpodobnit - vyjádřit něco pomocí obrazů, obrazem nebo jiným způsobem.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

utvrzovat <koho v čem>

Utvrzovat: potvrzovat, upevňovat, posilovat, dokazovat hodnotu nebo pravdivost něčeho.

obelhat <koho>

Obelhat znamená podvádět nebo oklamat člověka tím, že mu lžeme nebo ho obelstíme.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit podporu někomu, vyjádřit souhlas nebo ochranu a pomoci mu.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

sledovat <koho>

Sledovat: dávat pozor a pečlivě pozorovat pohyb, vývoj nebo postup někoho nebo něčeho.

rýpat <do koho>

Rýpat se znamená kriticky komentovat a případně pomlouvat někoho nebo něco.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat se rozumí šíření fám, zlého mínění a klevet o někom.

obveselovat <koho>

Udělat někomu radost, potěšit ho; způsobit mu příjemný pocit.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

zaútočit <na koho>

Fyzické nebo psychické napadení, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se někomu uškodilo.

oklamat <koho>

Oklamat znamená uvést ho v omyl, zmást ho lží nebo podvodem.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit úmrtí někoho tím, že jej fyzicky zlikvidujete.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

nafilmovat <co na koho>

Natočit film o někom nebo něčem.

utýrat <koho>

Utýrat znamená fyzicky nebo psychicky týrat člověka; ubližovat, zneužívat, zastrašovat nebo omezovat jeho svobodu.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odešel z určitých míst, aby se zbavil místa nebo situace.

vidět <koho n. co>

Vidět - pozorovat, zaznamenat, spatřit očima; získat informace o čemkoliv či někom prostřednictvím smyslů.

ztýrat <koho>

Ztýrat znamená fyzicky či psychicky týrat kohokoli nebo něčí vlastnictví.

oblbnout <koho čím>

Oblbnout: přesvědčit někoho, aby učinil něco, co není v jeho nejlepším zájmu, přesvědčením nebo tím, že jej něco oklamalo.

klestit <koho>

Klestit znamená připravit někoho nebo něco na něco nového, jako například pro kariéru, změnu životního stylu, nebo cestu.

využít <koho>

Využít znamená využít jeho schopností, znalostí a dovedností ve prospěch sebe nebo jiného subjektu.