Facebook

Zevšednět - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zevšednět.

Význam: Zevšednět znamená přestat být výjimečným nebo atraktivním; postupně se stávat obyčejným a běžným.

opotřebovat se (třením)

Opotřebovat se znamená ztratit část své funkčnosti nebo schopnosti kvůli častému používání nebo tření.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

pomluvit <koho>

Pomluvit někoho znamená vyprávět o něm zlé a nepravdivé informace, obvykle s cílem poškodit jeho reputaci.

pošpinit

Pošpinit znamená učinit něco, co poškozuje čest, důstojnost nebo reputaci někoho nebo něčeho.

Podobná synonyma

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená okamžitě se ho zhostit, například práce či úkol.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit: Odebrat člověku něco, čím se něco řídí nebo ho činí schopným.

jmenovat <koho> (ředitelem)

Jmenovat (koho) znamená udělit oficiální postavení a pověřit někoho něčím; nejčastěji se jedná o ředitele.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

představit <koho>

Představit znamená prezentovat někoho jinému, ukázat jeho kvality a schopnosti.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená trestat někoho způsobem, který je nepřiměřený nebo přehnaný.

ztratit se

Ztratit se znamená prožít situaci, kdy člověk neví, kudy jít, kam vlastně směřuje a jak se dostat zpět.

pomluvit

Šíření nepodložených příběhů, které mohou poškodit pověst jiné osoby.

rozkřikovat se <na koho>

Rozkřikovat se na někoho znamená velmi hlasitě na někoho křičet nebo na někoho napadat slovně.

přivést <koho kam>

Přivést znamená přesunout někoho nebo něco z jednoho místa na jiné.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená nemít k němu zvláštní náklonnost ani odpor, být neutrální.

zamračit se <na koho>

Zamračit se znamená ukázat na někoho soucit nebo naštvání tváří nebo pohledem.

utěšovat <koho>

Utěšovat znamená poskytovat útěchu, podporu a útěchu osobě, která je v nouzi.

napodobovat <koho>

Napodobovat znamená kopírovat pohyby nebo činy druhé osoby.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

napodobit <koho>

Napodobit znamená převzít/zopakovat něčí jednání, vzhled nebo způsob jednání.

trestat <koho>

Trestat je postihovat osobu za provedení určitého zločinu, obecně za porušení zákona.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená zavřít někoho do vězení, aby nemohl odejít.

propouštět <koho>

Propouštět znamená ukončit pracovní poměr a odvolat někoho z práce.

ctít <koho>

Ctít znamená respektovat, uznávat a dodržovat práva a autoritu.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

posílat <koho kam>

Posílat: přenést, doručit (něco/někoho) z jednoho místa/osoby do druhého.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat a věnovat pozornost člověku nebo jeho činům po dlouhou dobu.

opravňovat <koho k čemu>

Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

ničit <koho n. co>

Ničit znamená fyzicky nebo psychicky poškozovat, znehodnocovat nebo dokonce zcela zničit.

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

dolehnout <na koho>

Dolehnout na někoho znamená vyvíjet na něj tlak a uvalovat na něj nějakou formu nátlaku či manipulace.

dopadnout <koho>

Dopadnout znamená dosáhnout očekávaného výsledku, či cíle, který byl nastaven.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co by jinak neudělal, přesvědčováním.