Facebook

Ztěžka - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu ztěžka.

Význam: Těžce, se značnou únavou a obtížemi; s velkou námahou; pomalu a obtížně.

těžko

Těžko znamená nelehce, náročně, obtížně, složitě.

sotva

Sotva znamená s velkou obtíží, téměř nebo těsně, jen tak tak, jen stěží.

snadno

Snadno: bez námahy, lehce, bez obtíží.

těžce

Těžce znamená s obtížemi, únavou, obtížně, námahou nebo velkou snahou.

nesnadno

S obtížemi, těžce; s velkou námahou, úsilím; nelehce, obtížně.

stěží

Stěží znamená s námahou, se složitostí, obtížně.

ztuha

Ztuha je stav, kdy se člověk cítí napjatý, jakoby se snažil zadržet dech. Projevuje se to např. ztuhnutím svalů, studem, neklidem nebo obavami.

lehce

Lehce znamená něco, co je jednoduché nebo snadné, nebo má nízkou hmotnost nebo intenzitu.

zlehka

Velmi jemně, šetrně, lehce.

Podobná synonyma

snadno,

Snadno: bez velké námahy, pohodlně; lehce.

jít (těžce)

Jít těžce znamená vykonávat úkoly s námahou, pozorností a přemáháním.

oddychovat (těžce)

Oddychovat těžce znamená relaxovat a uvolňovat napětí, aby člověk mohl načerpat sílu, vyčistit si mysl a zotavit se z únavy.

lehce se opít

Opít se lehce znamená vypít dostatečné množství alkoholu, aby se člověk cítil opilý, ale ne tak, aby ho to zasáhlo příliš silně.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

projít (stěží)

Překonat něco náročného, obtížného nebo nečekaného.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

dostat se <kam> (stěží)

Dostat se znamená dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, aniž bychom narazili na překážky.

vyjít (těžce)

Vyjít těžce znamená dosáhnout čehož s velkým úsilím, velkou námahou.

dosednout (těžce)

Dosednout těžce znamená dosáhnout čehosi po úmorném úsilí, často s obtížemi a s velkou námahou.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

snadno stravitelný (maso)

Snadno stravitelné maso je maso s nízkou koncentrací tuku a vlákniny pro snadnou trávení.

těžce vydělaný

Těžce vydělaný - vyjadřuje námahu, úsilí a čas věnovaný získání získaných prostředků.

snadno pochopitelný

Snadno pochopitelný je výraz pro informace, které jsou jednoduše srozumitelné a jasné.

stěží vyhovující

Stěží vyhovující znamená, že dané minimum požadavků nebo očekávání je splněno, ale s jistými problémy a obtížemi.

stěží viditelný

Stěží viditelný se vztahuje k situaci, kdy je něco tak malé, že je těžké je vidět. Je to velmi nenápadný a nepřehledný.

došlápnout (těžce)

Učinit něco náročného, obtížného nebo fyzicky náročného.

těžko chápavý

Těžko chápavý = obtížné pochopitelný, složitý, nepochopitelný, nesnadno pochopitelný.

těžce pracovat

Těžce pracovat znamená soustavně, pečlivě a intenzivně věnovat energii a úsilí vykonávání práce.

našlapovat (těžce)

Našlapovat znamená vykonávat těžkou práci, při které je nutné často opakovat stejné úkony.

lehce přetřít

Pomalu a jemně přetřít povrch tak, aby nebylo zřetelných stop po čištění.