Facebook

Sotva - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu sotva.

Význam: Sotva znamená s velkou obtíží, téměř nebo těsně, jen tak tak, jen stěží.

s námahou

Vynaložení velkého úsilí, energie a času na získání cíle nebo výsledku.

těžce

Těžce znamená s velkým úsilím, obtížími, obtížně, intenzivně nebo důsledně.

stěží

Stěží znamená velmi obtížně, téměř nebo vůbec nemožně.

nepatrně

Nepatrně znamená velmi malé, zanedbatelné množství.

nemnoho

Nemnoho znamená malé množství, jen trochu nebo jen málo.

těžko

Těžko znamená nelehce, náročně, obtížně, složitě.

ztěžka

Těžce, se značnou únavou a obtížemi; s velkou námahou; pomalu a obtížně.

snadno

Snadno: bez námahy, lehce, bez obtíží.

Podobná synonyma

vyjít (těžce)

Vyjít těžce znamená dosáhnout čehož s velkým úsilím, velkou námahou.

dosednout (těžce)

Dosednout těžce znamená dosáhnout čehosi po úmorném úsilí, často s obtížemi a s velkou námahou.

dostat se <kam> (stěží)

Dostat se znamená dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, aniž bychom narazili na překážky.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

jít (těžce)

Jít těžce znamená vykonávat úkoly s námahou, pozorností a přemáháním.

stěží vyhovující

Stěží vyhovující znamená, že dané minimum požadavků nebo očekávání je splněno, ale s jistými problémy a obtížemi.

snadno stravitelný (maso)

Snadno stravitelné maso je maso s nízkou koncentrací tuku a vlákniny pro snadnou trávení.

snadno pochopitelný

Snadno pochopitelný je výraz pro informace, které jsou jednoduše srozumitelné a jasné.

stěží viditelný

Stěží viditelný se vztahuje k situaci, kdy je něco tak malé, že je těžké je vidět. Je to velmi nenápadný a nepřehledný.

došlápnout (těžce)

Učinit něco náročného, obtížného nebo fyzicky náročného.

snadno,

Snadno: bez velké námahy, pohodlně; lehce.

těžce vydělaný

Těžce vydělaný - vyjadřuje námahu, úsilí a čas věnovaný získání získaných prostředků.

oddychovat (těžce)

Oddychovat těžce znamená relaxovat a uvolňovat napětí, aby člověk mohl načerpat sílu, vyčistit si mysl a zotavit se z únavy.

těžko chápavý

Těžko chápavý = obtížné pochopitelný, složitý, nepochopitelný, nesnadno pochopitelný.

našlapovat (těžce)

Našlapovat znamená vykonávat těžkou práci, při které je nutné často opakovat stejné úkony.

projít (stěží)

Překonat něco náročného, obtížného nebo nečekaného.

těžce pracovat

Těžce pracovat znamená soustavně, pečlivě a intenzivně věnovat energii a úsilí vykonávání práce.