Facebook

Snadno - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu snadno.

Význam: Snadno: bez námahy, lehce, bez obtíží.

těžko

Těžko znamená nelehce, náročně, obtížně, složitě.

ztěžka

Těžce, se značnou únavou a obtížemi; s velkou námahou; pomalu a obtížně.

sotva

Sotva znamená s velkou obtíží, téměř nebo těsně, jen tak tak, jen stěží.

Podobná synonyma

těžko chápavý

Těžko chápavý = obtížné pochopitelný, složitý, nepochopitelný, nesnadno pochopitelný.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.