Facebook

Těžko - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu těžko.

Význam: Těžko znamená nelehce, náročně, obtížně, složitě.

ztěžka

Těžce, se značnou únavou a obtížemi; s velkou námahou; pomalu a obtížně.

sotva

Sotva znamená s velkou obtíží, téměř nebo těsně, jen tak tak, jen stěží.

snadno

Snadno: bez námahy, lehce, bez obtíží.

Podobná synonyma

snadno stravitelný (maso)

Snadno stravitelné maso je maso s nízkou koncentrací tuku a vlákniny pro snadnou trávení.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

snadno pochopitelný

Snadno pochopitelný je výraz pro informace, které jsou jednoduše srozumitelné a jasné.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

snadno,

Snadno: bez velké námahy, pohodlně; lehce.