Facebook

Přibližovat se <komu n. čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přibližovat se <komu n. čemu>.

Význam: Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

přicházet (blíže)

Přijít, dorazit, příjít, vstoupit, přijet.

vzdalovat se

Odcházet nebo se vzdalovat, oddalovat se od místa nebo osoby.

nastávat (noc)

Nastávat znamená přicházet, začínat - například nastává noc, což znamená, že tmavost začíná přicházet.

nadcházet (podzim)

Podzim znamená příchod nových období, očekávání změn a příchod nového života.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se znamená přibližovat se k něčemu, zmírňovat se, ubírat se směrem k něčemu.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

stávat se podobným <komu>

Stát se podobným znamená postupně adoptovat podobné postoje, názory nebo chování.

přátelit se <s kým>

Přátelit se s někým znamená vzájemně si přijímat, vytvářet a udržovat pozitivní vztah.

sbližovat se

Sbližovat se znamená přibližovat se k něčemu nebo někomu, což může znamenat blížící se shodu, spojení nebo dohodu.

Podobná synonyma

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítat nebo se bránit, nepřistoupit na něco, čeho se někdo snaží dosáhnout.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

brát <komu> (povolení)

Brát (povolení): prosazovat si právo vyžadované od někoho jiného, aby mohlo být použito.

vzít zbraň <komu>

Převzít kontrolu nad zbraní a předat ji někomu jinému.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit se na určitou aktivitu nebo úkol a pracovat na něm s plnou pozorností.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobit se, vyvíjet úsilí nebo strategii pro dosažení kompatibility s něčím.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit (majetek): usilovat o oprávněnou konfiskaci majetku k následnému prospěchu a užitku státu.

rozumět <čemu>

Pochopit či porozumět čemu, pochopit smysl, význam nebo podstatu něčeho.

kvůli čemu

Kvůli čemu: pro jiného účelu, cíl nebo důvod.

vyseknout <komu> (poklonu)

Vyseknout poklonu znamená uctít někoho pokleknutím a ukloněním se.

splnit <komu> (přání)

Splnit přání: uskutečnit jeho představy, dovést jeho cíl do zdárného konce.

rozhodnout se <k čemu>

Udělat jasné rozhodnutí o tom, co je třeba udělat.

poslat obsílku <komu>

Poslat poštou obálku s obsahem určeným pro určitého adresáta.

odloudit <komu> (ženu)

Odloudit někoho znamená unést ho nebo ho násilím odvést. Nejčastěji se týká odloudění ženy.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

vynadat <komu>

Vynadat někomu je důrazně ho upozornit na jeho nevhodné chování, často za účelem změnit jeho chování.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být něčímu příjemný, zalíbit se, zaujmout.

odměnit se <komu>

Udělit někomu odměnu za dobrou práci nebo dobrý čin.

vyhovět <komu>

Udělat něco, co je požadováno, žádáno nebo požadováno od někoho jiného.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

odpovídat <čemu>

Odpovídat <čemu> znamená reagovat na otázku nebo požadavek nebo dát na něj odpovídající reakci.

dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.