Facebook

Odporovat <co čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu odporovat <co čemu>.

Význam: Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

křížit se

Křížit se znamená vzájemně se střetnout, narazit a vzniklý konflikt řešit.

překážet si

Překážet si: ztěžovat nebo omezovat jeden druhého sebekontrolou, obtížnou komunikací nebo nefunkčními procesy.

střetat se <co s čím>

Střetat se znamená doslovně narazit nebo se odrazit od něčeho nebo někoho, často konfliktně.

Podobná synonyma

křížit (plány)

Křížit (plány) znamená míchat, překrývat nebo měnit části různých plánů, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

překážet <komu>

Překážet: představovat přítěž nebo bránit činu, úkolu nebo cíli.

střetat se

Střetat se znamená konfrontovat se, případně se vzájemně nepřátelsky narážet.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

křížit

Křížit znamená přenášet geny z jedince na druhého prostřednictvím křížení.

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.