Facebook

Sled (první) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu sled (první).

Význam: Sledování, zaznamenávání a zajišťování informací o poloze nebo pohybu osob, věcí nebo jiných objektů.

čára

Čára je přímka nebo čára vymezující plochy nebo se používá pro znázornění pozice, směru nebo hranic.

linka

Linka je přímka vymezující směr nebo hranici; může odkazovat na linii na obrazovce, telefonní číslo nebo přímou cestu k cíli.

tah

Tah je akce nebo pohyb, kterým se někdo snaží dosáhnout výhodu nebo cíl, obvykle v počítačové hře nebo sportu.

rys

Rys je charakteristický znak nebo vlastnost, která něco odlišuje od jiných.

obrys (hlavy)

Obrys je výraz pro obecnou formu něčeho, obzvláště pro nejasný nebo neostrý obraz nebo vnímání. Obvykle se používá k popisu hlavy nebo obličeje.

rýha (na dlani)

Rýha je hluboká jizva, která se tvoří na kůži, obvykle na dlani.

vráska

Vráska je malý hluboký záhyb na povrchu kůže, obvykle v důsledku stárnutí, vrásky mohou být také způsobeny výrazem tváře.

řada

Řada je pořadí nebo série, která může zahrnovat souvislé nebo nepřerušené položky.

směr

Směr je pojem označující orientaci, např. směr cesty nebo určité činnosti.

orientace (politická)

Politická orientace je směr, ve kterém se určitá skupina nebo osoba orientuje v politických otázkách.

pokolení

Pokolení je generace lidí současně žijících ve stejném období.

rod

Rod je sociální skupina lidí, kteří jsou spojeni biologicky nebo adopcí. Jsou propojeni soudními vztahy, kulturními a náboženskými tradicemi.

Podobná synonyma

obrys

Obrys je stručný, základní popis nebo schéma něčeho; zachycuje vymezení a hlavní znaky.

nadvláda (politická)

Nadvláda je forma politické moci, kdy jedna skupina ovládá druhou skupinu bez jejího souhlasu.

orientace na sebe

Orientace na sebe je proces, který zahrnuje sebepoznávání a sebereflexi, ve kterém se člověk zabývá vlastními hodnotami, postoji a přesvědčeními.

čára (na hřišti)

Čára je označení na hřišti, které určuje hranice a místa pro různé sportovní aktivity.

usekávat (hlavy)

Usekávat znamená odříznout část těla, obvykle hlavu.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

směr (politický)

Směr je politické slovo pro konkrétní cíle, politickou ideologii nebo politickou platformu.

rýha

Rýha je hluboké trhliny nebo drážky, které jsou vyryty do tvrdého materiálu, obvykle kovu nebo kamene.

zásada (politická)

Zásada (politická) je princip, který definuje základní filozofii, kterou následuje politická strana nebo vláda.

čára (pomezní)

Čára je obecný pojem pro jakoukoli čáru nebo čáru, která odděluje dvě oblasti nebo oblasti. Může se týkat politických hranic, oblastí jazykových, ekonomických nebo geografických.

orientace

Orientace je proces, při kterém se člověk snaží orientovat ve svém okolí, získat si přehled o situaci a nalézt nejlepší možné řešení.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

plynulý (čára)

Plynulý znamená hladký, nezpomalený, bez zastavení; plynulé pohyby jsou hladké, příjemné a nemají náhlé změny.

z hlavy

Z hlavy znamená vyhýbat se přemýšlení a používat vnitřní schopnosti pamatovat si informace a uvažovat o nich.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

obranná řada

Obranná řada je soubor pozic, obran a strategií, které jsou používány k ochraně před útokem nebo k obraně stávajících pozic.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

řada čísel

Souvislá posloupnost čísel, která je pravidelně uspořádaná, často ve stejném intervalu.

svobodomyslnost (politická)

Svobodomyslnost je politický princip, který podporuje volnost myšlení, vyjádření názorů a vládnutí bez nátlaku.

politická strana

Politická strana je organizace hájící názory a cíle politického hnutí.

sekat (hlavy)

Sečení hlav = odstranění hlavy, často prováděné jako forma trestu, popravy nebo válečného zločinu.

vzít si do hlavy

Vzít si do hlavy znamená vzít si něco k srdci, udělat si z něčeho osobní záležitost.