Facebook

Prosadit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu prosadit.

Význam: Prosadit znamená dosáhnout požadovaného cíle, obvykle přes odpor a překážky.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho znamená dostat se k cíli, dosáhnout požadovaného výsledku.

vymoci <co>

Vymoci: dosáhnout něčeho násilím nebo silou.

vynutit <co>

Vynutit = donutit, násilím vymoci.

Podobná synonyma

oddálit <co od čeho>

Oddálit znamená vzdálit se, odložit na později, odvrátit se od čeho.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

bušit <do čeho>

Bušit je tlouci do něčeho, jako je dveře nebo kladivo do hřebíků.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená litovat, litovat nebo litovat čeho, co již bylo uděláno a nelze to změnit; projevuje se to lítostí a žalem.

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

ústit <do čeho>

Ústit znamená vyústit, přecházet z jednoho stavu do jiného.

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

vynutit

Vynutit: nutit někoho, aby učinil něco, co by jinak neudělal.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat požadavek, nárokovat si něco.