Facebook

Prosadit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu prosadit.

Význam: Prosadit znamená dosáhnout požadovaného cíle, obvykle přes odpor a překážky.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho znamená dostat se k cíli, dosáhnout požadovaného výsledku.

vymoci <co>

Vymoci: dosáhnout něčeho násilím nebo silou.

vynutit <co>

Vynutit = donutit, násilím vymoci.

Podobná synonyma

uvolnit <z čeho>

Uvolnit: osvobodit, umožnit volný pohyb/volnost; uvolnit znamená odstranit všechny překážky, bloky a omezení.

dosáhnout (klidu)

Dosáhnout klidu znamená dosáhnout duševní a fyzické pohody a uvolnění napětí.

neexistence <čeho v čem>

Neschopnost existovat; absolutní neexistence.

vyvarovat se <čeho>

Vyvarovat se: nečinit, neprovádět, nezúčastnit se.

zbavovat <čeho>

Zbavovat se: osvobozovat se od čeho nebo se oddělit od čeho.

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

vytěsnit <co z čeho>

Vytěsnit znamená vyhnout se, vyloučit, odstranit nebo vyřadit co z čeho.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

vynutit <co z koho>

Vynutit: donutit někoho k činu nebo akci, kterou by jinak neučinil.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

dožadovat se <čeho>

Příst o což, domáhat se čeho.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat něčí práva nebo požadavky, vyvinout úsilí pro získání něčeho.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

upustit <od čeho>

Upustit : přestat se věnovat, zanechat, odmítnout.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.