Facebook

Promyšlený postup - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu promyšlený postup.

Význam: Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

způsob vedení boje

Způsob vedení boje je strategie a taktika, kterou armáda používá k dosáhnutí vítězství v bitvě.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

Podobná synonyma

postup

Postup je systematický způsob jak dosáhnout určitého cíle; je to opatření, která jsou krok po kroku prováděna k dosažení výsledku.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

způsob

Způsob je postup, metoda nebo způsob vyřešení něčeho; je to spojení činností a kroků ke splnění cíle.

změnit (vedení)

Změnit znamená převést něco do jiného stavu, podoby nebo formy; činit změny v organizaci, plánu, systému nebo praxi.

způsob myšlení

Způsob myšlení je způsob, kterým člověk pojímá a interpretuje okolní svět.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

záměrný

Záměrný: Úmyslný, schválený, cílený, promyšlený, vědomý.

vedení

Vedení je proces řízení organizace, který zahrnuje plánování, organizování, řízení a kontrolování.

podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob je gramatický tvar, který vyjadřuje podmínku a jehož výsledek/následek je nejistý.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

způsob léčení

Způsob léčení je metoda, prostředek nebo technika používaná k léčbě určitého onemocnění nebo stavu.