Facebook

Zabezpečovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zabezpečovat.

Význam: Zabezpečovat znamená dělat kroky pro zajištění bezpečnosti, stability nebo ochrany.

chránit

Chránit znamená ochraňovat nebo bránit něčemu, aby se ušetřilo před poškozením nebo útokem.

zajišťovat

Zajišťovat znamená přijmout opatření nezbytná k zabezpečení úspěchu nebo dokončení něčeho.

tvrdit

Tvrdit znamená prohlašovat, odvolávat se na něco jako na skutečnost nebo jako na závazný názor.

ujišťovat

Ujišťovat znamená znovu a znovu potvrzovat nebo zdůrazňovat něco, o čem se předpokládá, že je pravdivé.

ubezpečovat

Ubezpečovat je zajišťovat osobě nebo věci ochranu nebo se zaručit, že se něco stane.

Podobná synonyma

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

zajišťovat se

Zajišťovat se znamená přijmout opatření pro předcházení nebo odstranění rizik nebo škod.

zajišťovat <co> (hmotně)

Zajišťovat znamená uspokojovat požadavky zákazníků, objednávky, dodávky a financování.

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

chránit se

Bránit se před nebezpečím a ohrožením; uchovat si svou bezpečnost, zdraví a majetek.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

tvrdit (ocel)

Tvrdit (ocel) znamená, že se zužuje a formuje pomocí tlaku.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat někoho nebo něco před nebezpečím, zraněním nebo újmou.

zajišťovat (finančně)

Zajišťovat finančně znamená zabezpečit potřebné finanční prostředky pro plnění úkolů nebo splnění požadavků.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

chránit si (zdraví)

Dbát o své zdraví a podnikat kroky k ochraně před nemocemi a riziky.