Facebook

Tvrdit (ocel) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu tvrdit (ocel).

Význam: Tvrdit (ocel) znamená, že se zužuje a formuje pomocí tlaku.

zakalovat (vodu)

Zakalovat vodu znamená zahuštěním částic nečistot, jako jsou například částice železa, zabránit jejímu prosvícení.

znečišťovat

Znečišťovat znamená zhoršovat kvalitu ovzduší, vody nebo půdy, například znečišťováním emisemi, odpadními látkami nebo jinými škodlivinami.

čistit

Čistit znamená odstranit nečistoty, nečistoty a znečištění z něčeho.

zatemňovat (smysly)

Zatemňovat znamená částečně nebo úplně stínit nebo zastírat světlo či obraz.

zastírat

Zastírat znamená skrývat, zakrývat nebo potlačovat něco nebo někoho.

zhoršovat

Zhoršovat znamená snižovat kvalitu nebo stav, zhoršovat situaci nebo stav něčeho.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

zpevňovat (sklo)

Zpevňovat sklo znamená proces přidávání přísad, aby se zlepšil jeho mechanický výkon a odolnost vůči prasknutí.

Podobná synonyma

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

kazit (syna)

Kazit znamená dělat něco, co může poškodit nebo ublížit někomu, jako je například syna.

kazit

Kazit znamená učinit něco nefunkčním a nebo jeho kvalitu snížit.

znečišťovat <co>

Znečišťovat znamená poškozovat prostředí škodlivými látkami nebo činností.

kazit <co>

Znepříjemňovat, zhoršovat, poškozovat.

vpustit (vodu)

Umožnit průchod vody prostřednictvím otvoru nebo průchodu.

zpevňovat

Zpevňovat znamená vylepšit tvar a tuhost materiálu, aby byl tuhší a odolnější.

štěstí

Štěstí je pocit, když jsme šťastni a spokojeni a jsme schopni žít v harmonii s okolím.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

znečišťovat se

Znečišťovat se znamená poškozovat životní prostředí, do kterého se uvolňují škodlivé látky a odpady.

nabírat (vodu)

Nabírat vodu znamená ji do nádrže čerpat, často pomocí čerpadla.

nechat odtéci (vodu)

Pustit vodu volným proudem, aby mohla odtéct.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

hromadit (vodu)

Hromadit se rozumí ukládat nebo shromažďovat věci nebo tekutiny, zejména vodu.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.

kazit (mládež)

Kazit mládež znamená škodit jí, zhoršovat jí vzdělání, chování nebo zdraví.

zatemňovat

Zatemňovat znamená snižovat intenzitu světla nebo osvětlení, stínit nebo zastírat.

napustit (vodu)

Napustit znamená naplnit nějakou nádobu či přístroj vodou.

čistit (prádlo)

Mytí oděvů: odstraňování nečistot a nepořádku z oblečení, práškových prostředků, žehlení, bělení a sušení.

nanosit (vodu)

Nanosit znamená přenášet nebo přivádět kapaliny (např. vodu) pomocí nádoby nebo jiného zařízení.

nabrat (vodu)

Nabrat znamená vodu odebírat z přírodního zdroje, například řeky, jezera nebo moře.

čistit se

Čistit se znamená udržovat si čistotu těla a oděvu, například koupáním, mytím a praním.

kazit se

Kazit se znamená dělat chyby nebo jednat nesprávně, čímž se naruší očekávaný výsledek.