Facebook

Chránit se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu chránit se.

Význam: Bránit se před nebezpečím a ohrožením; uchovat si svou bezpečnost, zdraví a majetek.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.

vyvarovat se

Vyvarovat se znamená vyhnout se čemukoli, čemu byste se normálně vyhnuli.

stříci se

Stříci se znamená střežit si svoje zdraví a bezpečí, dávat pozor na nebezpečí a opatrně se chovat.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho: vyvarovat se situace nebo chování, které by mohlo přinést nežádoucí důsledky.

vyhýbat se

Vyhýbat se znamená unikat, vyhýbat se od něčeho, vyhnout se, vyhnout se přímému střetu.

Podobná synonyma

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho znamená získat právo, moc nebo kontrolu nad čímsi.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

nedbat <čeho>

Nedbat znamená ignorovat nebo přehlížet něco; zanedbat, nevěnovat pozornost nebo ignorovat danou situaci.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená dospět k závěru či pochopit něco z určitého předpokladu či skutečnosti.

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

stříci

Střící je osoba, která zastává roli blízkého příbuzného, starajícího se o děti nebo jinou osobu, která je právně chráněna.