Facebook

Tvrdit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu tvrdit.

Význam: Tvrdit znamená prohlašovat, odvolávat se na něco jako na skutečnost nebo jako na závazný názor.

chránit

Chránit znamená ochraňovat nebo bránit něčemu, aby se ušetřilo před poškozením nebo útokem.

zabezpečovat

Zabezpečovat znamená dělat kroky pro zajištění bezpečnosti, stability nebo ochrany.

zajišťovat

Zajišťovat znamená přijmout opatření nezbytná k zabezpečení úspěchu nebo dokončení něčeho.

ujišťovat

Ujišťovat znamená znovu a znovu potvrzovat nebo zdůrazňovat něco, o čem se předpokládá, že je pravdivé.

ubezpečovat

Ubezpečovat je zajišťovat osobě nebo věci ochranu nebo se zaručit, že se něco stane.

prohlašovat

Prohlašovat znamená vyjadřovat něčí názor, přesvědčení nebo příkaz veřejně.

konstatovat

Konstatovat znamená sdělit něco jako závěr, vyjádřit názor nebo prohlásit nějakou skutečnost.

zvyšovat tvrdost

Zvyšovat tvrdost znamená zvyšovat odolnost proti nárazu, oděru nebo teplotě.

měkčit

Měkčit znamená zmírnit nebo zeslabit něčí tvrdost, odpor nebo napětí.

utvrzovat

Upevňovat, zdokonalovat, posilovat, potvrzovat.

posilovat

Posilovat znamená zvyšovat sílu, vytrvalost nebo jiný fyzický nebo duševní potenciál.

Podobná synonyma

zvyšovat (výrobu)

Zvyšovat znamená zvýšit, zintenzivnit nebo navýšit množství výroby.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

chránit se

Chránit se znamená bránit se rizikům a ohrožením, kterým člověk čelí, aby se ochránil před újmou.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

zabezpečovat se

Zabezpečovat se znamená ochránit se, udělat kroky k zajištění bezpečí a pohodlí.

zvyšovat se

Zvyšovat se znamená postupně narůstat, stoupat nebo stále vzrůstat.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

tvrdost

Tvrdost je fyzikální vlastnost materiálu, která určuje odolnost proti mechanickému poškození.

zajišťovat se

Zajišťovat se znamená přijmout opatření pro předcházení nebo odstranění rizik nebo škod.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

chránit si (zdraví)

Dbát o své zdraví a podnikat kroky k ochraně před nemocemi a riziky.

zvyšovat

Zvyšovat znamená zvětšovat množství, velikost, počet, sílu nebo hodnotu něčeho.

zvyšovat (tlak)

Zvyšovat se rozumí zvýšit, zintenzivnit nebo zesílit.

zvyšovat (ceny)

Zvyšovat znamená navyšovat, zvýšit, zhustit (např. ceny).

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

zajišťovat <co> (hmotně)

Zajišťovat znamená uspokojovat požadavky zákazníků, objednávky, dodávky a financování.

posilovat se

Zvyšovat sílu a vytrvalost, cvičením nebo jinou formou fyzické aktivity.

utvrzovat <koho v čem>

Utvrzovat: potvrzovat, upevňovat, posilovat, dokazovat hodnotu nebo pravdivost něčeho.

zabezpečovat <co>

Zabezpečovat znamená stanovit bezpečnostní opatření, která pomáhají ochránit majetek a lidi.

zajišťovat (finančně)

Zajišťovat finančně znamená zabezpečit potřebné finanční prostředky pro plnění úkolů nebo splnění požadavků.