Facebook

Vzpomenout si - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vzpomenout si.

Význam: Vzpomenout si znamená připomenout si něco, co bylo dříve zapomenuto.

upamatovat se

Upamatovat se znamená vstřebat informace za účelem jejich dlouhodobého uchování v paměti.

zapomenout

Zapomenout znamená vymazat si z paměti, nevzpomenout si na něco, co se stalo, nebo na někoho, koho jsme znali.

uvědomit si

Uvědomit si znamená pochopit, vyhlédnout si a být si vědom čeho, co máme nebo co se děje.

připamatovat si <co>

Pamatovat si něco, uložit si do paměti.

připomenout si

Připomenout si znamená vzpomenout si na něco.

rozpomenout se <na co>

Rozpomenout se znamená vzpomenout si na něco, co jste dříve zapomněli.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

usmyslit si

Usmyslit si znamená vymyšlení něčeho, co ještě není existovalo.

zamanout si

Zamanout si znamená ukrýt se, uniknout nebo se schovat před něčím, co je nepříjemné nebo nebezpečné.

povážit

Přemýšlet nad vážnými věcmi, zvážit pro a proti a následně udělat racionální rozhodnutí.

uvážit

Uvážit znamená zvážit všechny možnosti a vybrat tu nejvhodnější.

Podobná synonyma

vyloupit <koho n. co>

Vyloupit znamená ukrást a rozbit otevřením dveří či okna.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená učinit jej předmětem újmy/poškození na jeho reputaci nebo dobrém jménu.

zasypat <koho>

Zasypat znamená obklopit někoho (nebo něco) velkým množstvím něčeho, nejčastěji písku, sněhu nebo prachu.

přemluvit <koho>

Přesvědčit o něčem prostřednictvím argumentů, přímluv nebo slibů.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do pracovního poměru s finanční odměnou za práci.

zmást <koho>

Zmást znamená zmatit tak, že se bude mít obtížně orientovat mezi skutečností a fikcí.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená násilím odstranit nebo zničit, obvykle se to používá k popisu vyhladit nějakou osobu nebo skupinu lidí.

odradit <koho od čeho>

Odradit: přimět někoho, aby se od něčeho odvrátil; přesvědčit někoho, aby se vyhnul něčemu.

předcházet <koho>

Předcházet znamená jít před něčím nebo někým; zabránit nebo předvídat něco, co se může stát.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

hostit <koho>

Hostit znamená poskytovat příjemnou a pohostinnou atmosféru, zajistit pohodlí a vyžadovat pozornost pro návštěvníka nebo hosta.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená nemít k němu zvláštní náklonnost ani odpor, být neutrální.

zaměstnávat <koho>

Zaměstnávat znamená přijmout někoho do pracovního poměru a zaplatit mu pravidelné mzdové odměny za práci.

připamatovat se

Připamatovat si znamená zapamatovat si něco důležitého a zůstat si to vědomé.

pustit se <do koho>

Pustit se do někoho/čeho znamená začít pracovat na tomto někom/čem, věnovat mu svou pozornost a úsilí.

chválit <koho n. co>

Chválit: oceňovat, zdůrazňovat pozitivní vlastnosti, hodnoty a činy druhých lidí.

zaučit <koho>

Zaučit znamená provést někoho trénováním nebo výukou na určitou úroveň znalostí a dovednosti.

pochovat <koho kam>

Pochovat znamená uložit osobu do hrobu nebo jiného vhodného místa.

přistihnout <koho při čem>

Přistihnout znamená objevit nebo zjistit, že někdo dělá něco, co by neměl.

zastrašovat <koho>

Zastrašovat znamená nutit někoho něčím dělat nebo nedělat, vyhrožováním nebo vyvíjením nátlaku.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

zastřelit <koho>

Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

obelstít <koho>

Obelstít znamená vymanit se nebo dostat se přes něčí blokádu nebo překážku.

svalit <co na koho>

Svalit zodpovědnost za něco na někoho, převést odpovědnost, obvinit někoho za něco, připsat něco na vrub někomu.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená vzbudit někoho k činnosti, obyčejně k akci nebo k aktivitě.

nasytit <koho>

Nasytit znamená uspokojit jeho hlad; dostatečně ho nakrmit, aby byl spokojený.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.