Facebook

Upamatovat se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu upamatovat se.

Význam: Upamatovat se znamená vstřebat informace za účelem jejich dlouhodobého uchování v paměti.

vzpomenout si

Vzpomenout si znamená připomenout si něco, co bylo dříve zapomenuto.

zapomenout

Zapomenout znamená vymazat si z paměti, nevzpomenout si na něco, co se stalo, nebo na někoho, koho jsme znali.

uvědomit si

Uvědomit si znamená pochopit, vyhlédnout si a být si vědom čeho, co máme nebo co se děje.

vzpomenout si <na co>

Vzpomenout si znamená vybavit si informace, myšlenky nebo pocity, které jste měli dříve.

rozpomenout se

Vzpomenout si, vybavit si či si uvědomit něco, co už bylo zapomenuto.

připamatovat si <co>

Vzpomenout si na něco.

Podobná synonyma

zapomenout (klíče)

Zapomenout znamená ztratit si předmět nebo vzpomínku z důvodu nedostatku pozornosti či opomíjení. Například: "zapomněl jsem na své klíče."

zapomenout <na co>

Zapomenout znamená zcela vymazat z vědomí, nevědomky zapomenout na to, co bylo dříve známo.

vzpomenout

Vzpomenout znamená vybavit si vzpomínku, znovu si uvědomit něco, co bylo zapomenuto.

vzpomenout si <co>

Vzpomenout si: vybavit si informace, vzpomínat na situace nebo osoby z minulosti.

připamatovat

si Vzpomínat si; pamatovat si; uchovávat si informace nebo události v mysli.

uvědomit <koho o čem>

Uvědomit si něco: pochopit, uvědomit si důležitost, význam, existenci čeho/koho.

uvědomit <koho>

Uvědomit si někoho znamená vnímat a chápat jeho myšlenky, činy a pocity.

připamatovat se

Připamatovat si znamená zapamatovat si informace z dřívějška nebo si je vybavit.

rozpomenout se <na co>

Rozpomenout se znamená vzpomenout si na něco, co jste dříve zapomněli.

uvědomit

Uvědomit si: stát si vědom něčeho; být si vědomý svých myšlenek, činů a pocitů; porozumět skutečnostem, jevům a důsledkům.