Facebook

Vystrašit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu vystrašit <koho>.

Význam: Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

vyděsit

Vyděsit: vyvolat strach, úzkost a hrůzu; vyvolat v živé bytosti negativní emoce.

Podobná synonyma

vyděsit se

Vyděsit se znamená prožít silný strach nebo hrůzu.