Facebook

Uvědomit si - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu uvědomit si.

Význam: Uvědomit si znamená pochopit, vyhlédnout si a být si vědom čeho, co máme nebo co se děje.

upamatovat se

Upamatovat se znamená vstřebat informace za účelem jejich dlouhodobého uchování v paměti.

vzpomenout si

Vzpomenout si znamená připomenout si něco, co bylo dříve zapomenuto.

zapomenout

Zapomenout znamená vymazat si z paměti, nevzpomenout si na něco, co se stalo, nebo na někoho, koho jsme znali.

poznat <co>

Poznat znamená prozkoumat nebo objevit něco nového; získat informace o čemž jste se předtím nemuseli.

pochopit

Pochopit znamená porozumět, vyvodit závěry, získat poznatky a porozumět významu.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

Podobná synonyma

vzpomenout

Vzpomenout znamená vybavit si vzpomínku, znovu si uvědomit něco, co bylo zapomenuto.

poznat

Poznat znamená objevit, prozkoumat, prozkoumat osobu nebo věc a získat o nich znalosti.

vzít

Vzít znamená uchopit, odnést nebo si brát něco nebo někoho.

vědomí

Vědomí je schopnost si uvědomovat svůj vnitřní a vnější svět, být si vědom svých myšlenek, emocí a konání.

poznat (pravdu)

Poznat znamená objevit, odhalit, získat informace o čemž se člověk předtím nevěděl nebo si nemyslel. Nejčastěji se užívá ve významu "poznat pravdu".

vzít (navíc)

Vzít znamená získat nebo obdržet něco jiného nebo se pokusit získat něco navíc.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

ztrácet vědomí

Ztrácet vědomí znamená ztratit schopnost orientace, uvědomění si a vnímání okolního prostředí.

pochopit <co>

Pochopit: porozumět, poznat a uvědomit si smysl a význam.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

vzít se <za co>

Vzít se za co: zahájit něco, udělat rozhodnutí nebo akci, převzít odpovědnost.

upamatovat

Vytvořit si trvalou paměťovou záznam o něčem, provést si něco do paměti.

vzít za své

Zrušit, vzdát se; přijmout, že není možné věc uskutečnit, či naplnit ji.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.