Facebook

Uvědomit si - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu uvědomit si.

Význam: Uvědomit si znamená pochopit, vyhlédnout si a být si vědom čeho, co máme nebo co se děje.

upamatovat se

Upamatovat se znamená vstřebat informace za účelem jejich dlouhodobého uchování v paměti.

vzpomenout si

Vzpomenout si znamená připomenout si něco, co bylo dříve zapomenuto.

zapomenout

Zapomenout znamená vymazat si z paměti, nevzpomenout si na něco, co se stalo, nebo na někoho, koho jsme znali.

poznat <co>

Poznat znamená prozkoumat nebo objevit něco nového; získat informace o čemž jste se předtím nemuseli.

pochopit

Pochopit znamená porozumět, vyvodit závěry, získat poznatky a porozumět významu.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

Podobná synonyma

vzít do zajetí

Vzít do zajetí znamená držet něco nebo někoho jako rukojmí, aby se získaly jisté výhody nebo požadavky.

vzít si do hlavy

Vzít si do hlavy znamená vzít si něco k srdci, udělat si z něčeho osobní záležitost.

vědomí

Vědomí je stav, ve kterém jedinci uvědomují si vnímání, myšlení a city.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

poznat

Poznat znamená získat vědomosti o něčem nebo někom, popř. pochopit jejich vzájemnou souvislost.

upamatovat

Vytvořit si trvalou paměťovou záznam o něčem, provést si něco do paměti.

vzpomenout si <co>

Vzpomenout si: vybavit si informace, vzpomínat na situace nebo osoby z minulosti.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

vzít

Vzít znamená uchopit nebo si vzít; převzít kontrolu, odcizit nebo ukrást.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

poznat citem

Poznat citem znamená intuitivně rozpoznat pravdu nebo skutečnosti bez logického uvažování.

poznat čichem

Poznat čichem znamená vycítit či odhadnout něco intuitivně pouze pomocí čichu.

pochopit <co>

Pochopit: porozumět, poznat a uvědomit si smysl a význam.

vzít v úvahu

Přihlížet k něčemu a zvážit ho při konečném rozhodování.

pochopit (situaci)

Pochopit znamená porozumět situaci, pochopit její podstatu a základní prvky.

vzpomenout si <na co>

Vzpomenout si znamená vybavit si informace z minulosti nebo si na něco vzpomenout.

dát na vědomí

Informovat o něčem, o čem si myslíte, že je důležité.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

vědomí vztahu

Vědomí vztahu je souhrn vzájemných pocitů, myšlenek a emocí, které dvě strany zažívají a sdílejí ve vztahu.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vzít (násilně)

Vzít (násilně): ukrást/zmocnit se něčeho/někoho mocí, sílou nebo násilím.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.