Facebook

Uvědomit si - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu uvědomit si.

Význam: Uvědomit si znamená pochopit, vyhlédnout si a být si vědom čeho, co máme nebo co se děje.

upamatovat se

Upamatovat se znamená vstřebat informace za účelem jejich dlouhodobého uchování v paměti.

vzpomenout si

Vzpomenout si znamená připomenout si něco, co bylo dříve zapomenuto.

zapomenout

Zapomenout znamená vymazat si z paměti, nevzpomenout si na něco, co se stalo, nebo na někoho, koho jsme znali.

poznat <co>

Poznat znamená prozkoumat nebo objevit něco nového; získat informace o čemž jste se předtím nemuseli.

pochopit

Pochopit znamená porozumět, vyvodit závěry, získat poznatky a porozumět významu.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

Podobná synonyma

pochopit <co>

Pochopit znamená pochytit podstatu a porozumět čemu. Získat poznatky nebo myšlenky a uchopit jejich význam.

zbavit vědomí (úderem)

Utrpět úder do hlavy, který zbaví člověka vědomí.

poznat

Získat informace o něčem, poznat jeho skutečnou podstatu nebo charakter.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

vzít útokem

Zaútočit na něco, čímž se snaží dosáhnout cíle během krátké doby.

vědomí

Vědomí je schopnost vytvářet vnitřní obraz sebe sama a okolí, který je tvořen vědomým já, pamětí a schopnostmi poznávat a komunikovat.

vzít

Vzít znamená fyzicky převzít, přenést nebo odnést něco od jednoho místa k druhému.

zapomenout (klíče)

Zapomenout znamená ztratit si předmět nebo vzpomínku z důvodu nedostatku pozornosti či opomíjení. Například: "zapomněl jsem na své klíče."

zapomenout <na co>

Zapomenout znamená zcela vymazat z vědomí, nevědomky zapomenout na to, co bylo dříve známo.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vzít si do hlavy

Vzít si do hlavy znamená vzít si něco k srdci, udělat si z něčeho osobní záležitost.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost, obětovat se a udělat něco, co je nezbytné nebo přínosné pro ostatní.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

pochopit se

Pochopit se znamená porozumět si navzájem a mít stejný názor, zájmy a schopnost se spolu domluvit.

poznat citem

Poznat citem znamená intuitivně rozpoznat pravdu nebo skutečnosti bez logického uvažování.

vzpomenout

Vzpomenout znamená vybavit si vzpomínku, znovu si uvědomit něco, co bylo zapomenuto.

vědomí vztahu

Vědomí vztahu je souhrn vzájemných pocitů, myšlenek a emocí, které dvě strany zažívají a sdílejí ve vztahu.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

přivést k vědomí

Informovat o něčem, aby to bylo zaznamenáno a vědomo.

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

pochopit <co jak>

Pochopit: porozumět, uvědomit si význam, prožít a vnímat.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

vzpomenout si <co>

Vzpomenout si: vybavit si informace, vzpomínat na situace nebo osoby z minulosti.

vzít zbraň <komu>

Převzít kontrolu nad zbraní a předat ji někomu jinému.