Facebook

Pošoustat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pošoustat <koho>.

Význam: Pošoustat někoho znamená provádět s ním nevhodné a nežádoucí doteky, které vyvolávají nepříjemnost nebo nechuť.

svalit

Svalit znamená přenést odpovědnost nebo vinu na druhého, případně dát něco na někoho druhého.

porazit

Porazit znamená dosáhnout lepšího výsledku nebo vítězství nad něčím či někým.

převrhnout

Převrhnout znamená překročit hranice, příliš se rozmáchnout nebo přehnat to.

převrátit

Změnit, otočit, obrátit nebo zvrátit směr, pořadí nebo stav.

obrátit

Obrátit: změnit směr, postavení nebo stav; převrátit, obrátit naruby.

překotit

Provádět něco rychle, rychleji než obvykle, velmi rychle.

Podobná synonyma

svalit se

Svalit se znamená nechat se přítěží zavalit, případně se podvolit něčí moci či autoritě.

převrátit <co>

Převrátit: obrátit, otočit, změnit směr, zvrátit.

porazit (s převahou)

Porazit znamená vyhrát nad něčím nebo někým s velkou převahou.

převrátit (auto)

Převrátit auto znamená otočit jeho pozici o 180 stupňů tak, aby se auto nacházelo v opačném směru.

převrhnout se (na kánoi)

Převrhnout se (na kánoi) znamená převrátit kánoi či jinou plachetnici na vodu.

obrátit se

Obrátit se znamená změnit směr nebo způsob myšlení, jednání nebo jakoukoliv činnost.

převrhnout se

Převrhnout se znamená doslova „převrátit se“ nebo „převálcovat se“, tedy dosáhnout bodu, kdy se člověk začne cítit unavený, vyčerpaný nebo přetížený.

převrátit se (loďka)

Převrátit se: obrátit se nebo se otočit o 360 stupňů, například loďka, která se obrací vzhůru nohama.

převrhnout (vůz)

Převrhnout vůz znamená převrátit ho na bok nebo na střechu.

převrátit se

Změnit pozici nebo směr, obrátit se nebo převrhnout se.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

překotit se

Vyčerpat sebe sama - dělat něco mohutným a rychlým způsobem bez únavy.

převrátit (auto na střechu)

Obrátit auto tak, že jeho střecha je nahoře.

překotit (náklad)

Překotit náklad znamená rychle ho převézt z jednoho místa na druhé.

porazit (strom)

Porazit strom znamená přemoci jej a rozdrtit jeho kmen pomocí sekyry nebo jiného nástroje.

porazit <koho>

Vítězství nad někým ve srovnání nebo konkurenci; přemoci a zvítězit nad někým jiným.

převrátit <co> (postupně)

Převrátit: obrátit, otočit, převést na opačnou stranu.

svalit se (na zem)

Svalit se znamená pád na zem, často nečekaný a vyčerpaný.

obrátit do sebe

Vymezit sebe sama jako protiklad oproti druhým, aby byly vyniknuty odlišnosti.