Facebook

Pošoustat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pošoustat <koho>.

Význam: Pošoustat někoho znamená provádět s ním nevhodné a nežádoucí doteky, které vyvolávají nepříjemnost nebo nechuť.

svalit

Svalit znamená přenést odpovědnost nebo vinu na druhého, případně dát něco na někoho druhého.

porazit

Porazit znamená dosáhnout lepšího výsledku nebo vítězství nad něčím či někým.

převrhnout

Převrhnout znamená překročit hranice, příliš se rozmáchnout nebo přehnat to.

převrátit

Změnit, otočit, obrátit nebo zvrátit směr, pořadí nebo stav.

obrátit

Obrátit: změnit směr, postavení nebo stav; převrátit, obrátit naruby.

překotit

Provádět něco rychle, rychleji než obvykle, velmi rychle.

Podobná synonyma

převrátit (auto)

Převrátit auto znamená otočit ho tak, aby stálo na střeše nebo na boku.

obrátit se <na koho>

Obrátit se na někoho znamená vyžádat si jeho pomoc nebo poradit se s ním.

převrhnout se

Převrhnout se: neúmyslné pádové nebo fyzické poškození těla způsobené náhlou změnou polohy nebo úhlu.

obrátit se

Obrátit se znamená změnit směr nebo pozici, obrátit se na někoho znamená začít se mu věnovat nebo se na něj obracet pro radu.

překotit se

Vyčerpat sebe sama - dělat něco mohutným a rychlým způsobem bez únavy.

převrátit (vůz)

Převrátit: obrátit, otočit, otočit naruby.

svalit se

Svalit se znamená převážně fyzicky poklesnout, zříci se čehokoliv, případně se vyhýbat odpovědnosti.

převrátit se (loďka)

Převrátit se: obrátit se nebo se otočit o 360 stupňů, například loďka, která se obrací vzhůru nohama.

převrátit <co>

Obrátit, změnit směr, vyvrátit.

převrátit (auto na střechu)

Obrátit auto tak, že jeho střecha je nahoře.

obrátit do sebe

Vymezit sebe sama jako protiklad oproti druhým, aby byly vyniknuty odlišnosti.

porazit (strom)

Porazit strom znamená přemoci jej a rozdrtit jeho kmen pomocí sekyry nebo jiného nástroje.

porazit <koho>

Porazit: vyhrát nad někým, porazit ho ve výzvě, souboji nebo zápase.

obrátit se (na záda)

Lehnout si na záda.

převrhnout (vůz)

Převrhnout vůz znamená převrátit ho na bok nebo na střechu.

svalit se (na zem)

Svalit se znamená pád na zem, často nečekaný a vyčerpaný.