Facebook

Vyhubit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyhubit.

Význam: Vyhubit znamená zničit úplně, vyhladit, vymýtit.

vyhladit (národ)

Vymazat nebo odstranit část nebo celou populaci národa.

vyvraždit

Vyvraždit znamená úplně zničit, zabít velké množství lidí či živočichů.

zahubit (všechny)

Zahubit znamená zničit, zabít, zcela odstranit.

zničit

Zničit: zcela zrušit nebo rozbít na kousky; způsobit nevratnou škodu.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

zahubit

Zahubit znamená způsobit smrt, zničit nebo zcela vyhladit.

Podobná synonyma

zaujímat <co koho>

Zaujímat je vyjadřovat názor nebo stanovisko k něčemu, zaujmout postoj, vyvolat pozornost.

vyčíhat <koho n. co>

Číhat = bedlivě sledovat, pozorovat, očekávat.

doběhnout <koho>

Doběhnout znamená dostihnout jej a dosáhnout stejného místa jako on.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit se dává jako příkaz k zastavení emocionálního nebo fyzického směru. Je to o tom, aby člověk ucítil klid, mír a vyrovnanost. Může to být jak pro sebe, tak pro druhé, aby se zbavili stresu, vzt

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, manipulovat nebo usilovat o zisk nespravedlivou cestou.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

zlobit <koho>

Zlobit se - projevovat nepřátelské, nespokojené chování k někomu; ukazovat neupřímnost, nespravedlnost a agresi.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, ponížit, ponižovat, zpochybňovat či zlehčovat hodnotu koho nebo čeho.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

obrátit se <na koho>

Zeptat se, žádat o radu nebo pomoc od někoho.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu trest za jeho chování nebo prohřešek.

napravit <koho>

Napravit: udělat opravu či opatření pro nápravu něčí chyby, nedostatku nebo poškození.

ztrestat <koho>

Ztrestat znamená udělit trest nebo potrestat za provinění.

posuzovat <koho n. co>

Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.

zničit (závit)

Zničit závit znamená odstranit požadovanou geometrii závitu.

ubít <koho>

Ubít znamená způsobit smrtící zranění nebo zabít.

živit <koho>

Živit: zajišťovat pravidelnou potřebnou péči a podporu, aby bylo zachováno zdraví a životní úroveň.

zbít <koho>

Zbít: fyzicky napadnout a způsobit zranění nebo bolest.

vyměnit <koho> n. co kým n. čím>

Vyměnit označuje nahrazení jedné věci či osoby druhou věcí nebo osobou.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit člověka nebo věc pohledem, fyzicky je vyvodit z temnoty nebo neznámého stavu.

přemluvit <koho>

Přimět ke změně názoru; přesvědčit o něčem; usilovat o svolání.

oslovit <koho>

Oslovit znamená adresovat se k němu nebo jednat s ním.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně se na něj obracet s dotazy, požadavky nebo prosbami.

vydráždit <koho>

Vydráždit znamená rozčílit nebo nalézt v někom zlost a vztek.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

napodobovat <koho>

Imitovat; dělat to samé jako někdo jiný, pozorovat a kopírovat jeho postupy.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

zadusit <koho>

Zadusit je fyzicky potlačit člověka, aby nedýchal, a tím zabránit jeho dalšímu životu.

zohyzdit <koho n. co>

Zohyzdit je vyjadřovací slovo, které znamená ošklivit, znehodnotit, zhoršit či zneuctít.

obdařit <koho čím>

Obdařit někoho čím je dát mu něco, co jim pomůže v jejich životě nebo aktivitě.