Facebook

Zahubit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zahubit.

Význam: Zahubit znamená způsobit smrt, zničit nebo zcela vyhladit.

zhubit <koho>

Zhubit = snížit tělesnou hmotnost člověka cílenou dietou, cvičením a/nebo léky.

zničit

Zničit znamená způsobit trvalou a nezvratnou ztrátu či poškození čehokoli.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit smrt člověka, zvířete nebo jiného živého tvoru.

zabít

Zabít znamená fyzicky usmrtit člověka nebo zvíře.

umořit

Umořit znamená dosáhnout úplného vyřešení či vyrovnání dluhu.

utrápit

Utrápit znamená trvale zatěžovat někoho, fyzicky či psychicky, ať už úmyslně či neúmyslně.

utýrat

Utýrat znamená zneužívat někoho fyzicky, psychicky nebo emocionálně, aby se cítili nepříjemně, nešťastní nebo ohroženi.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

vyhubit

Vyhubit znamená zničit úplně, vyhladit, vymýtit.

Podobná synonyma

odepsat <koho n. co>

Odepsat znamená oficiálně ukončit nebo převést nějakou smluvní nebo finanční závazek.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

svést <na koho> (vinu)

Svést vinu znamená přiřadit odpovědnost za něco k někomu jinému.

domlouvat se <na koho>

Domlouvat se znamená jednat a dojednat podmínky mezi dvěma stranami.

požalovat <co na koho>

Požádat někoho o odpuštění za provedenou chybu nebo za ublížení.

vystopovat <koho>

Vystopovat znamená zjistit informace o něčím nebo o někom, zjistit jeho pohyby a minulost.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

uplatit <koho>

Uplatnit znamená prosadit něčí názor, potřebu nebo právo.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout ho, obvykle rány nebo údery, nebo jinými silnými způsoby, aby se mu ublížilo.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho, držet se s ním a provádět ho po celou dobu.

podporovat <koho>

Přispívat k tomu, aby daná osoba měla úspěch, tím, že jí poskytneme podporu a pomoc, aby dosáhla svých cílů.

usmrtit (autem)

Usmrtit autem: způsobit smrt tím, že osobu přejede auto.

najít <koho>

Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

ničit <koho>

Ničit znamená likvidovat nebo poškozovat fyzickou nebo duševní podstatu druhého člověka.

přemluvit <koho>

Přimět ke změně názoru; přesvědčit o něčem; usilovat o svolání.

rozhněvat se <na koho>

Rozhněvat se: projevit hněv, vztek na koho/co.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit znamená poškodit čest, čestnost nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.

mít <koho za co>

Mít za co znamená vyjádřit podporu nebo souhlas s něčím nebo někým.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat znamená ponižovat a očerňovat někoho, aby jeho sebeúcta byla poškozena.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

vystrčit <koho> (z řady)

Vystrčit člověka z řady znamená odsunout ho, aby se stal viditelným, a často také izolovat ho od ostatních.

hněvat <koho>

Hněvat se míní projevovat velkou nebo silnou nespokojenost a zlost, zejména na někoho.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

zavřít <koho>

Uzavřít přístup někomu nebo něčemu; uzamknout a zabránit vstupu.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit (koho) znamená dodat mu zbraně a výzbroj, aby byl schopen chránit sebe nebo jiné.

pošvihat <koho>

Pošvihat znamená dát člověku najevo, že mu schvalujete jeho čin nebo rozhodnutí.

upřednostnit <koho n. co>

Upřednostnit znamená vybrat si něco nebo někoho jako prioritu a dát mu přednost před ostatními.

navykat <koho na co>

Navykat: dlouhodobě se připravovat na něco, aby člověk mohl být zvyklý na to, co se bude dít.

upíchat <koho>

Upíchat znamená provést trest smrti ohněm případně oběšením.