Facebook

Zahubit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zahubit.

Význam: Zahubit znamená způsobit smrt, zničit nebo zcela vyhladit.

zhubit <koho>

Zhubit = snížit tělesnou hmotnost člověka cílenou dietou, cvičením a/nebo léky.

zničit

Zničit znamená způsobit trvalou a nezvratnou ztrátu či poškození čehokoli.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit smrt člověka, zvířete nebo jiného živého tvoru.

zabít

Zabít znamená fyzicky usmrtit člověka nebo zvíře.

umořit

Umořit znamená dosáhnout úplného vyřešení či vyrovnání dluhu.

utrápit

Utrápit znamená trvale zatěžovat někoho, fyzicky či psychicky, ať už úmyslně či neúmyslně.

utýrat

Utýrat znamená zneužívat někoho fyzicky, psychicky nebo emocionálně, aby se cítili nepříjemně, nešťastní nebo ohroženi.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

vyhubit

Vyhubit znamená zničit úplně, vyhladit, vymýtit.

Podobná synonyma

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená okamžitě se ho zhostit, například práce či úkol.

platit <za koho> kauci

Platit kauci znamená zaplatit částku peněz pro určitého člověka, aby měl právo na vydání z vazby nebo pro osvobození od obvinění.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená vyznávat úctu, oslavovat, věnovat pozornost nebo chválit.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

vyhodit <koho>

Vyhodit znamená odstranit, případně odmítnout či vyloučit někoho.

sledovat <koho>

Sledovat : pozorovat, vyhodnocovat činnost a změny v určitém časovém období.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát na jeho potřeby a potěšit jej.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odmítnout žádost nebo návrhy. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemné situaci nebo omezit přístup druhé osoby ke svému životu.

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.

oblíbit si <koho>

Mít k někomu sympatie a obdiv, přátelství, rád se s ním potkávat a strávit společný čas.

tupit <koho n. co>

Tupit = otupovat, omezovat, snižovat citlivost.

zavrhovat <koho n. co>

Zavrhovat znamená odmítat, opovrhovat či zamítat.

vyslechnout <koho n. co>

Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

znavit <koho>

Znavit je schopnost najít a pochopit něčí specifickou potřebu nebo situaci a přizpůsobit se jí.

ovlivňovat <koho n. co> (ideově)

Ovlivňovat je tvořit, měnit nebo formovat něco nebo někoho.

pustit se <do koho>

Pustit se do čeho: znamená začít se něčím zabývat, jít do toho s plným nasazením.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená zavřít někoho do vězení, aby nemohl odejít.

kousnout <koho>

Kousnout znamená udeřit zuby na někoho nebo něco jako útok nebo reakci na něčí chování.

odhalit <koho n. co>

Odhalit: odkrýt, zjistit, objasnit informace nebo skutečnosti o něčem či někom.

znát <koho>

Znát někoho znamená být s touto osobou obeznámeni, znát jeho způsob myšlení a povahu.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléknout člověka do ozdobného oblečení pro slavnostní příležitost.

dolehnout <na koho>

Dolehnout na někoho znamená vyvíjet na něj tlak a uvalovat na něj nějakou formu nátlaku či manipulace.

hodnotit <koho n. co>

Hodnotit je posuzovat a vyjadřovat názor na něčí činy, výkony nebo jiné věci.

obejít se <bez koho>

Vyhnout se komukoli/něčemu; obcházet; vyvarovat se.

laskat <koho> (rukou)

Hladit či jemně šimrat rukou druhého, aby udělalo radost nebo aby se cítilo uvolněně.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo verbálně napadnout někoho.

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

balamutit <koho>

Balamutit znamená ponižovat, urážet, zesměšňovat nebo přemlouvat někoho, aby udělal něco, co nechce.