Facebook

Zahubit (všechny) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zahubit (všechny).

Význam: Zahubit znamená zničit, zabít, zcela odstranit.

vyhladit (národ)

Vymazat nebo odstranit část nebo celou populaci národa.

vyvraždit

Vyvraždit znamená úplně zničit, zabít velké množství lidí či živočichů.

zničit

Zničit: zcela zrušit nebo rozbít na kousky; způsobit nevratnou škodu.

Podobná synonyma

zničit (požár)

Zničit: zcela zničit, zlikvidovat, zmařit; v případě požáru: způsobit značnou materiální škodu.

vyhladit

Uhlazovat, zjemňovat, zbavovat nerovností; odstranit vrásky a jemné linie.

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

burcovat (národ)

Burcovat národ znamená probudit jeho občanskou angažovanost a odhodlání bojovat za spravedlivou společnost.

zničit (ponožky)

Zničit: roztrhat, poškodit nebo zničit nevratně.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

zničit <co>

Zničit: zcela zničit, zrušit, zahubit, zmařit; ztratit nebo odstranit úplně.

vyhubit (národ)

Vyhubit znamená fyzicky zničit nebo zabít veškeré členy daného národa.

zničit se

Zničit se znamená úmyslně se zbavit života nebo způsobit si fyzické nebo psychické újmu.

utlačovaný (národ)

Národ, jehož práva a svobody jsou systematicky omezována silnějším národem nebo skupinou.

národ

Národ je skupina lidí, kteří mají sdílený kulturní a historický původ, často sdílené náboženské víry a obecně sdílený jazyk.

zničit (výbuchem)

Zničit: zcela zničit, zničit úplně, zničit výbuchem.

utiskovat (národ)

Utrpět, podřadit, omezit práva národů nebo národností; znemožnit jejich rozvoj a zabránit jim vyjádření svých názorů.

vyhladit z paměti <co>

Vymazat z paměti, zapomenout.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.