Facebook

Zabalit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zabalit se.

sbalit se (na cestu)

Sbalit se = připravit se na cestu, připravit potřebné věci, příp. odcestovat.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

napakovat se

Napakovat se znamená připravit se na něco, co je třeba provést rychle. Jedná se o hromadění energie a síly, aby bylo možné úspěšně dokončit úkol.

Podobná synonyma

uzavírat (cestu)

Uzavírat cestu znamená zabránit jejímu průjezdu, například stavbou bariéry nebo závorou.

prošlapat (cestu)

Prošlapat znamená doslova „zatlačit“, „prohnat“ nebo „prošlápnout“ cestu, aby byla pro další lidi snadnější.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

vydělat

Vydělat znamená získat finanční prostředky prostřednictvím práce, obchodu nebo jiné činnosti.

vyznačovat (cestu)

Vyznačovat znamená označit, zvýraznit nebo identifikovat cestu, trasu či jiný objekt.

hodně

Hodně je zástupné slovo pro velké množství nebo intenzitu.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

vydělat (kůži)

Vydělat (kůži) znamená získat něco (peníze, zkušenost, znalosti) pro sebe tím, že se snažíte.

uvolňovat (cestu)

Uvolňování cesty znamená odstraňovat všechny překážky, které brání projít.

vydělat se

Vydělat se znamená získat finanční prostředky, které jsou často výsledkem pracovního úsilí.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

navléci

Navléci znamená obléknout si předměty nebo oblečení, obvykle přes hlavu nebo přes ruce.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

prorazit si cestu (davem)

Proniknout si cestu silou, nebo tvrdou prací; dosáhnout svých cílů přes nástrahy a překážky, dokázat se prosadit.

navléci (rukavice)

Navléci: obléct rukavice tak, aby byly dobře přiléhaly k ruce.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

vydělat <co na čem>

Vydělat znamená získat peníze nebo majetek díky práci, obchodu nebo investování.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

dát se na cestu

Začít cestovat, vyrazit na cestu, vydat se na cestu, aby bylo dosaženo cíle.