Facebook

Východisko - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu východisko.

Význam: Východisko je bod, ve kterém se nacházíte, když začínáte nebo se vracíte k něčemu - může to být opravdové nebo představivé místo, stav nebo situace.

základ

ní informace Význam slova je informace, která je základním kamenem pro další poznání. Je to základní fakt nebo informace, která je potřebná k tomu, abychom pochopili nebo vyřešili problém.

základna

Základna je základním kamenem, na kterém je postaveno něco většího nebo složitějšího. Může to být fyzický objekt, jako je budova nebo zařízení, stejně jako koncept nebo základní informace, jako je věd

podklad

Podklad je základní informace, datum, materiál nebo struktura, na které je postavena další práce nebo zpracování.

zásada

Zásada je princip nebo ideál, který je přijímán jako základní standard pro rozhodování nebo akce. Často se používá ve společenských a politických kontextech.

alkálie

Alkálie jsou látky s vysokou hladinou pH, což znamená, že jsou silně alkalické. Na rozdíl od kyselin, které mají nízkou hladinou pH, jsou alkálie schopné neutralizovat kyselinu. Jsou také dobře rozpus

počátek

Počátek je začátek něčeho, může to být proces, vznik něčeho nebo začátek nějakého období.

výchozí bod

Výchozí bod je počáteční bod, na kterém se začíná, obvykle pro určitou činnost nebo začátek procesu.

řešení

Řešení: Nástroj k uspokojení potřeb nebo řešení problému.

cesta

Cesta je fyzické nebo symbolické putování, které se obvykle uskutečňuje z bodu A do bodu B.

Podobná synonyma

výchozí

Výchozí = základní, základní pozice nebo stav před činností nebo procesem.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

zásada (mravní)

Zásada je mravní norma, kterou se lidé řídí a která je pro ně důležitá.

vtipné řešení

Vtipné řešení je forma inovativního rozhodování, které používá kreativitu a humor při řešení problémů.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

hledat (řešení čeho)

Hledat znamená vyhledávat něco nebo řešit problém, aby se dosáhlo cíle.

mít počátek

Mít počátek znamená začít něco nového, vytvářet základy pro něco, co může být v budoucnu úspěšné.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

podklad změn

Podklad je informace (zdroj) nebo materiál, na kterém se založí nebo z něhož se vychází při udělování rozhodnutí, vytváření myšlenek nebo zlepšování postupů.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat znamená určit směr pohybu, jít nebo se ubírat určitým směrem.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

počátek (jara)

Počátek jara je období, kdy se země probouzí po zimním spánku a začíná nový rok.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

výchozí (stav)

Výchozí stav je počáteční podmínka nebo situace, která je obvykle základem pro následné změny.

zásada (politická)

Zásada (politická) je princip, který definuje základní filozofii, kterou následuje politická strana nebo vláda.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

obratné řešení

Obratné řešení jsou kreativní a inovativní způsoby řešení problémů.

mít podklad

Mít podklad znamená mít dostatečné informace pro rozhodování nebo jednání, mít dostatek znalostí a informací.

najít řešení

Nalézt vhodné řešení pro daný problém.