Facebook

Základ - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu základ.

Význam: ní informace Význam slova je informace, která je základním kamenem pro další poznání. Je to základní fakt nebo informace, která je potřebná k tomu, abychom pochopili nebo vyřešili problém.

základna

Základna je základním kamenem, na kterém je postaveno něco většího nebo složitějšího. Může to být fyzický objekt, jako je budova nebo zařízení, stejně jako koncept nebo základní informace, jako je věd

podklad

Podklad je základní informace, datum, materiál nebo struktura, na které je postavena další práce nebo zpracování.

východisko

Východisko je bod, ve kterém se nacházíte, když začínáte nebo se vracíte k něčemu - může to být opravdové nebo představivé místo, stav nebo situace.

zásada

Zásada je princip nebo ideál, který je přijímán jako základní standard pro rozhodování nebo akce. Často se používá ve společenských a politických kontextech.

alkálie

Alkálie jsou látky s vysokou hladinou pH, což znamená, že jsou silně alkalické. Na rozdíl od kyselin, které mají nízkou hladinou pH, jsou alkálie schopné neutralizovat kyselinu. Jsou také dobře rozpus

báze

Báze je základní zdroj informací, který se používá k vytváření, ukládání, organizování, vyhledávání a analyzování dat.

fundament

Fundament je základní stavební kámen pro stavbu nebo jinou strukturu, který je tvořen pevnou, stabilní a trvanlivou podložkou.

podstata

Podstata je základní myšlenka nebo princip, ze kterého něco vychází; je to základní charakteristika a esence něčeho.

kořen

Kořen je část rostliny, která se začíná zvedat ze země a absorbovat živiny a vodu.

založení

Založení se vztahuje k vytvoření něčeho nového, jako je organizace, instituce nebo jiná iniciativa.

princip

Princip je základní zásada nebo myšlenka, která vymezuje hranice toho, co je vhodné nebo správné.

pramen

Pramen je vodní zdroj, jako je řeka nebo jezero, z něhož se získává čerstvá voda.

příčina

Příčina je událost, jev nebo faktor, který způsobuje nějakou změnu nebo skutečnost.

spodek (stavby)

Spodek je otevřený nebo uzavřený stavební díl, který slouží k podepření nosné konstrukce nebo jako základ pro stavbu.

podstavec

Podstavec je nábytek, který slouží k podepření objektu, např. lampy, sochy nebo knihy.

Podobná synonyma

pramen vlasů

Pramen vlasů je hustá, kudrnatá struktura, kterou vytváří vlasy po vyčesání.

podklad změn

Podklad je informace (zdroj) nebo materiál, na kterém se založí nebo z něhož se vychází při udělování rozhodnutí, vytváření myšlenek nebo zlepšování postupů.

plán (stavby)

Plán je podrobný dokument s informacemi o stavbě, který uvádí všechny nezbytné materiály a postupy pro provedení stavby.

podstata (věci)

Podstata je základní či nejhlubší význam nebo smysl dané věci.

podstata (člověka)

Podstata člověka je jeho jádro, jeho nejvnitřnější a základní vlastnosti, které jsou často spojeny s jeho charakterem, hodnotami a životním způsobem.

princip většiny

Princip je základní myšlenka nebo zásada, která se používá jako základ pro jednání nebo jednání.

kostra (stavby)

Kostra (stavby) je podpůrná struktura, která drží pohromadě jednotlivé části budovy nebo jiného objektu.

spodek

Spodek je skleněný nádobící tvar ve formě koule nebo kužele, používaný k servírování jídla nebo nápojů.

tryskat (pramen)

Tryskat znamená rychle vystřelovat, vybuchovat nebo stříkat.

schválení (stavby)

Schválení je oficiální potvrzení, že stavba je v souladu s platnými právními předpisy.

zásada (politická)

Zásada (politická) je princip, který definuje základní filozofii, kterou následuje politická strana nebo vláda.

princip (děje)

Princip je základní zásada nebo myšlenka, na které jsou postaveny konkrétní činy nebo rozhodnutí.

mít podklad

Mít podklad znamená mít dostatečné informace pro rozhodování nebo jednání, mít dostatek znalostí a informací.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

pramen (vlasů)

Pramen je sekce vlasů, která je oddělena od zbytku vlasů a je spojena u kořínků.

příčina (předstíraná)

Příčina (předstíraná): zdánlivý důvod, proč se něco děje, který ve skutečnosti není pravdivý.

strojový spodek

Strojový spodek je základní součástí stroje, která je zodpovědná za jeho celkovou stabilitu a bezpečnou funkci.

zakalit (pramen)

Zakalit znamená částečně zakrýt nebo odhalit, často v odkazu na neprůhlednost nebo zamlžení.

skutková podstata

Skutková podstata je základem právního činu, který je nezbytný pro dosažení trestního práva. Označuje všechny skutečnosti, které jsou nezbytné pro možnost přiřadit daný čin k určitému činu.

bohatý (pramen)

Bohatý je označení pro osobu, která má vysoký majetek nebo vysoký příjem.

zásada (mravní)

Zásada je mravní norma, kterou se lidé řídí a která je pro ně důležitá.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.