Facebook

Podklad - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu podklad.

Význam: Podklad je základní informace, datum, materiál nebo struktura, na které je postavena další práce nebo zpracování.

základ

ní informace Význam slova je informace, která je základním kamenem pro další poznání. Je to základní fakt nebo informace, která je potřebná k tomu, abychom pochopili nebo vyřešili problém.

základna

Základna je základním kamenem, na kterém je postaveno něco většího nebo složitějšího. Může to být fyzický objekt, jako je budova nebo zařízení, stejně jako koncept nebo základní informace, jako je věd

východisko

Východisko je bod, ve kterém se nacházíte, když začínáte nebo se vracíte k něčemu - může to být opravdové nebo představivé místo, stav nebo situace.

zásada

Zásada je princip nebo ideál, který je přijímán jako základní standard pro rozhodování nebo akce. Často se používá ve společenských a politických kontextech.

alkálie

Alkálie jsou látky s vysokou hladinou pH, což znamená, že jsou silně alkalické. Na rozdíl od kyselin, které mají nízkou hladinou pH, jsou alkálie schopné neutralizovat kyselinu. Jsou také dobře rozpus

spodek

Spodek je prostor pod něčím, např. pod zemí nebo pod nábytkem. Je to také druh obuví.

báze

Báze je základní, základní struktura, která je používána pro ukládání dat, která jsou pak používána pro výpočetní účely.

odůvodnění

Událost nebo čin, který je ospravedlněný logickými důvody; prokázání, že je správné a oprávněné.

důvod

Důvod je uvedení, proč se něco děje, co je příčinou nebo podnětem pro nějaký účel.

materiál (písemný)

Materiál je látka, informace nebo data, které mohou být použity k vytvoření výsledku.

půda

Půda je hora vrstev zeminy kolem nás, která se skládá z minerálů, organické hmoty a živin, které podporují růst rostlin.

Podobná synonyma

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

strojový spodek

Strojový spodek je základní součástí stroje, která je zodpovědná za jeho celkovou stabilitu a bezpečnou funkci.

písemný doklad (o platbě)

Písemný doklad je dokument potvrzující provedenou platbu.

materiál

Vše, co je potřeba pro výrobu něčeho, např. staveb, výrobků nebo dílů.

nakupit (materiál)

Koupit materiál; obstarat potřebné zboží, předměty nebo suroviny.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

dodat (materiál)

Předat nebo doručit nějakou věc či materiál; dodat znamená dodržet všechny požadavky objednatele.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.

mravní základ

Mravní základ je základní soubor etických principů a hodnot, které jsou základem pro dobré chování.

živná půda

Živná půda je půda, která je zásobena živinami, díky kterým je schopná růstu rostlin.

písemný

Písemný: zapsaný pomocí písma nebo jiných znaků, jako je psací stroj, klávesnice nebo rukopis.

důvod (falešný)

Falešný důvod je vymyšlený argument, který má přesvědčit druhé o něčem, čemu ve skutečnosti nevěříte.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

poklesnout (půda)

Snížení hladiny nebo hloubky půdy, obvykle ve vztahu k jejímu původnímu stavu.

výpad (písemný)

Výpad je ostře formulovaný názor, kritika či varování, které má zpravidla cíl upozornit na něco nebo někoho v písemné formě.

pevná půda

Pevná půda je stavbařský termín pro silnou, kompaktní a pevnou zeminu.

drobivý (půda)

Drobivý popisující půdu se označuje jako půda s malými částicemi, které se snadno rozdrtí nebo rozpadají.

zásada (politická)

Zásada (politická) je princip, který definuje základní filozofii, kterou následuje politická strana nebo vláda.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

černá půda

Organická půda černé barvy s vysokým obsahem uhlíku, humusu a živin, která je základem pro úrodnou produkci rostlin.

návrh (písemný)

Návrh je písemná iniciativa, která navrhuje konkrétní opatření nebo řešení.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

zásada (mravní)

Zásada je mravní norma, kterou se lidé řídí a která je pro ně důležitá.

spodek (stavby)

Spodek je otevřený nebo uzavřený stavební díl, který slouží k podepření nosné konstrukce nebo jako základ pro stavbu.