Facebook

Cesta (zpět) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu cesta (zpět).

Význam: Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

navracení

Navrácení je proces obnovení něčeho, co bylo dříve dáno, vráceno nebo poskytnuto.

navrácení

Navrácení je proces vrácení něčeho zpět do původního stavu, obvykle předchozího stavu.

obnova (zdraví)

Obnova zdraví je proces obnovení přirozeného zdraví a vitality po fyzickém, psychickém nebo duševním zranění nebo onemocnění.

Podobná synonyma

zdraví

Zdraví je stav tělesného, duševního a sociálního dobrého pohody, který vyžaduje péči, aby byl udržován.

obnova

Obnova je proces obnovování něčeho co bylo původně ztraceno nebo poškozeno, nebo zlepšování čehosi co je již existující.

podrytý (zdraví)

Podrytý znamená být zdravý a plný energie, mít dobrou fyzickou kondici a dobré fyzické i duševní zdraví.

poškozovat (zdraví)

Ohrozit zdraví, případně způsobit fyzickou či psychickou bolest.

chránit si (zdraví)

Dbát o své zdraví a podnikat kroky k ochraně před nemocemi a riziky.

svědčit <komu> (zdraví)

Svědčit znamená potvrdit něčí zdraví, tj. potvrdit, že se osoba cítí dobře a je zdráva.

ochrana zdraví

Ochrana zdraví je soubor opatření k prevenci a omezení rizik, která mohou poškodit zdraví lidí.

podrýt čí (zdraví)

Podrýt čí (zdraví): způsobit újmu člověku fyzickou či psychickou, případně mu ublížit jinou formou.

prospěšný (zdraví)

Prospěšný se vztahuje k tomu, co je užitečné, prospěšné nebo pozitivní pro zdraví.

vážit si (zdraví)

Vážit si zdraví znamená dbát o ně a starat se o své tělo, abychom byli zdraví a šťastní.