Facebook

Dostat se <z čeho> (obratně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dostat se <z čeho> (obratně).

Význam: "Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

vyvést <koho> (ven)

Vyvést osobu ven, fyzicky ji vytáhnout z místa, kde se nachází.

vytáhnout

Vytáhnout znamená vyjmout nebo vysunout z něčeho, obvykle s použitím síly.

vyprostit se

Vyprostit se znamená uvolnit se, osvobodit se z obtížných situací, odstranit překážky.

uvolnit se

Uvolnit se znamená relaxovat a odpočívat, uvolnit se od stresu a napětí, odstranit blokády a náročné myšlenky.

Podobná synonyma

přimět <koho> k zastavení

Vyvinout tlak, aby kdokoli zastavil.

prověřit <koho n. co>

Prověřit znamená zjistit si důvěryhodnost nebo pravdivost koho nebo čeho.

vrazit <do koho>

Vrazit do koho znamená fyzicky napadnout nebo vtlačit někoho do něčeho s cílem způsobit nemoc nebo bolest.

rozhněvat se <na koho>

Rozhněvat se: projevit hněv, vztek na koho/co.

získávat si <koho>

Získávat si někoho znamená budovat trvalé důvěrné vztahy, vytvářet si společné vzpomínky a vytrvale udržovat kontakt.

zkrášlovat <koho n. co>

Zkrášlovat: upravovat někoho nebo něco tak, aby to vypadalo lépe a získalo na kráse.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

odměňovat <koho>

Odměňovat znamená poskytovat nějakou formu odměny za nějakou službu nebo činnost člověku.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

okouzlovat <koho>

Okouzlovat: vyvolávat u druhých očarování přítomností a slovy.

útočit <na koho n. co>

Útočit je vystupování proti někomu nebo něčemu, aby byl způsoben fyzický nebo psychický útok.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená zpochybňovat či očerňovat něčí čest, slávu nebo jméno.

strašit <koho>

Strašit: působit strach, vyvolávat hrůzu; obvykle používané ve spojení s druhým člověkem.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout a ublížit mu fyzicky nebo psychicky, často mluvíme o bití nebo bicí.

obejít se <bez koho>

Vyhnout se komukoli/něčemu; obcházet; vyvarovat se.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

opojit <koho>

Opojit znamená učinit někoho tak opilým, že jeho smysly jsou ochromeny.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, například pomocí fyzické síly nebo slovního napadání.

sešlehat <koho>

Sešlehat znamená fyzicky zúžit nebo dát dohromady dvě nebo více osob na základě jejich vzájemných vztahů.

zabít <koho>

Zabít: ukončit život člověka nebo jiného živého tvora násilím.

dolehnout <na koho>

Dolehnout na někoho znamená vyvíjet na něj tlak a uvalovat na něj nějakou formu nátlaku či manipulace.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená, že se dotyčný stane vaším autoritativním lídrem, kterému se budete muset podřídit.

buzerovat <koho>

Buzerovat znamená ponižovat někoho fyzickým nebo psychickým tlakem a obviňovat ho z nedostatků.

rýpat <do koho>

Rýpat se znamená kriticky komentovat a případně pomlouvat někoho nebo něco.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat označuje postup prováděný policií, státními orgány nebo jinými autoritami, kdy se snaží získat informace od někoho.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat člověka, ubližovat mu fyzicky a psychicky.