Facebook

Dostat se do chodu - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dostat se do chodu.

Význam: Začít fungovat, začít běžet, začít fungovat správně.

rozběhnout se (motor)

Zapnout motor a umožnit mu, aby se rozjel na vyšší rychlost.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat vykonávat jakoukoliv činnost, zastavit se můžeš i fyzicky.

rozveselit se

Udělat si radost a zlepšit si náladu; zažít příjemné chvilky, smát se a být šťastný.

rozjařit se

Rozjařit se znamená cítit se radostným a veselým a projevovat to smíchem a úsměvem.

Podobná synonyma

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

rozveselit

Udělat někoho šťastným, způsobit radost, zvýšit náladu, udělat člověka šťastným.

nastartovaný (motor)

Nastartovaný = motor spuštěný, zapnutý; připravený k práci.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

pouštět (motor)

Spustit motor; zapnout, aby fungovalo.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

rozběhnout se

Rozběhnout se znamená rychle se pohybovat, běžet, utéct, vystartovat nebo se rozjet.

pokazit se (motor)

Pokazit se: znamená selhat, obvykle se toto slovo používá v souvislosti s mechanickou částí, např. selháním motoru.

nastartovat (motor)

Zapnout motor, aby bylo možné ho spustit a začít ho používat.

rachotit (motor)

Rachotit znamená hlučně pracovat, zejména pro motor, například při spalování paliva.

rozjařit (diváky)

Rozjařit znamená přinést radost a obohatit emoce diváků.

seřizovat (motor)

Seřizovat motor znamená ověřit a nastavit jeho funkce, aby byl schopný dosahovat požadovaného výkonu a účinnosti.

zavařit (motor auta)

Zavaření motoru auta znamená poruchu motoru, která způsobí jeho zánik až do vyřazení z provozu.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

rozjařit

Udělat někoho radostí, zvednout jeho náladu; obecně projevit radost, veselost nebo úsměv.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

zastavit

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, pohyb nebo tok.

rozdělat (motor)

Rozdělat motor znamená zapojit elektrické obvody, včetně všech součástí, aby se motor mohl spustit.

startovat (motor)

Zapnout motor, aby byl schopen provádět požadovanou činnost.

zastavit (vzestup)

Zastavit vzestup znamená zabránit tomu, aby se stav nebo situace dále zhoršovaly.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.