Facebook

Uvést do chodu - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu uvést do chodu.

Význam: Zapnout něco, co již bylo nainstalované nebo nastavené, aby mohlo fungovat.

upustit (hrnek)

Uvolnit, pustit hrnek; přestat držet ho.

neudržet

Neudržet znamená nedokázat udržet něco, co jste získali nebo čeho jste dosáhli.

udržet

Udržet znamená uchovat, případně zachovat co je, nebo co bylo.

uvolnit (uzdu)

Uvolnit (uzdu): uvolnit omezení, svázanost, zbavit se závislosti, odejít od toho, co nás omezuje.

povolit

Povolit znamená schválit, umožnit nebo připustit.

nechytit (míč)

Nedosáhnout míče, neuhádnout jeho směr, nezachytit jej.

nastartovat (motor)

Zapnout motor, aby bylo možné ho spustit a začít ho používat.

spustit

Spustit: zahájit, aktivovat, zapnout funkci či proces.

zapnout

Zapnout znamená aktivovat, zprovoznit nebo spustit nějakou funkci, stroj nebo zařízení.

vpustit (vodu)

Umožnit průchod vody prostřednictvím otvoru nebo průchodu.

přenechat (byt)

Přenechat znamená předat něco někomu. U bytu se jedná o předání bytu druhé straně.

přepustit

Umožnit někomu jinému, aby převzal plnou kontrolu nad něčím.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

Podobná synonyma

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

přenechat

Přenechat: předat něco někomu jinému, převést něco na někoho jiného.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

nabrat do sebe (vodu)

Přijmout do sebe, napít se.

uvolnit

Uvolnit znamená odstranit nebo odstranit jakoukoli překážku nebo napětí; uvolnit se znamená uvolnit se a zbavit se napětí.

uvolnit šroub (úplně)

Odšroubovat šroub/otáčet otočením doleva až do úplného uvolnění.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít s něčím novým; vyzkoušet si něco nového; začít s čímžkoli novým; odhodlaně se pustit do něčeho.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se něčeho: dokončit, dovést činnost až do konce.

nevážit si <čeho>

Nevážit si <čeho> znamená nerespektovat, nebrat v úvahu nebo zneužívat něčí úsilí nebo schopnosti.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

nedbat <čeho>

Nedbat znamená ignorovat nebo přehlížet něco; zanedbat, nevěnovat pozornost nebo ignorovat danou situaci.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

pozbývat <čeho>

Pozbývat: ztrácet, opouštět, vzdávat se, odcházet.

upouštět (od čeho)

Odcházet, opouštět, vzdávat se; přestat s něčím/někým spojeným, zanevřít na to.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

udržet <co>

Udržet: zachovat, uchovat, držet pohromadě.

dbát <čeho n. na co>

Dbát na co znamená pečlivě sledovat a dodržovat něčí pokyny, rady nebo principy.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

pocházet <co z čeho>

Pocházet znamená vycházet z něčeho, být odvozeno z něčeho, mít původ v něčem.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená dbát pozornosti, přísně se řídit a věnovat čemu pozornost.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

spustit se

Spustit se znamená spustit něco, co bylo předtím uloženo, nebo aktivovat nějakou činnost.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená litovat, litovat nebo litovat čeho, co již bylo uděláno a nelze to změnit; projevuje se to lítostí a žalem.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.