Facebook

Nabrat (vodu) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nabrat (vodu).

Význam: Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

navážit

Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

Podobná synonyma

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

odpadávat <od čeho>

Odpadávat znamená postupně se vzdalovat od něčeho; opouštět to, přestat se toho účastnit nebo se toho vzdát.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

používat <čeho n. co>

Používat znamená využívat nebo aplikovat něco pro nějaký účel.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat logicky z něčeho, být výsledkem čeho.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

odvozovat <co z čeho>

Odvozovat znamená vyvozovat, dospívat k závěru z určitých důkazů či informací.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečovat o něco, dbát na to, přihlížet k tomu, být zodpovědný za něco.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

uvarovat se <čeho>

Vyvarovat se nebezpečí, rizika nebo škodlivých situací.

získat

Získat: dostat nebo získat čeho/čehosi, obdržet nebo získat výhodu nebo úspěch.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

nabýt vědomí

Nabýt vědomí znamená přijmout, získat, prožít, uvědomit si a pochopit něco.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zaznamenat, pozorovat, zaregistrovat nějakou informaci.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

dočkat se <čeho>

Dočkat se znamená dosáhnout něčeho po dlouhém čekání, často s napětím.

získat soudem (peníze)

Získat peníze soudem znamená dostat je po právním soudním procesu, kde je soud pověřen rozhodnutím o nároku na finanční odškodnění.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

vyvarovat se <čeho>

Vyvarovat se: nečinit, neprovádět, nezúčastnit se.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.