Facebook

Ustálit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu ustálit.

Význam: Ustálit znamená stabilizovat, udržovat něco ve stejném stavu, stabilizovat nebo udržovat něco v rovnováze.

upevnit

Upevnit znamená posílit nebo zpevnit, zabezpečit, pevně uchytit.

vyrovnat

Vyrovnat znamená dosáhnout rovnováhy, srovnat věci a vztahy, aby byly v harmonii.

destabilizovat

Způsobit nebo zvýšit nestabilitu; učinit situaci nebo systém neudržitelným nebo nebezpečným.

fixovat <co>

Opravit nebo nastavit na stálou hodnotu.

stabilizovat

Udržet nebo obnovit stabilní stav nebo vyváženou rovnováhu.

konsolidovat

Konsolidovat znamená sloučit nebo sjednotit různé názory, části nebo zdroje do jednoho celku.

stanovit

Stanovit znamená určit, pevně určit, definovat nebo vymezit.

určit

Určit znamená jasně a pevně stanovit, vymezit, stanovit meze, uložit pravidla.

vymezit

Vymezit je definovat hranice, stanovit jasné požadavky či přísně určit konkrétní podmínky.

Podobná synonyma

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

stanovit <co>

Stanovit: určit, pevně a definitivně rozhodnout.

upevnit <co>

Upevnit: posílit nebo zpevnit část, aby byla stabilní a trvalá.

vyrovnat (účet)

Splatit všechny dluhy a případné zůstatky, aby účet byl zcela vyrovnán.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená posílit jeho moc a kontrolu, aby se zabránilo změnám.

fixovat

Opravit, upevnit nebo uzamknout do stálého stavu.

stanovit (předpisem)

Stanovit znamená určit, vyhlásit předpisem (zákonem, nařízením apod.) a povinně platit.

fixovat (kloub)

Fixovat kloub znamená zajišťovat jeho správnou polohu a stabilitu, aby nedošlo k jeho pohybu nebo posunu.

vyrovnat <co>

Vyrovnat: dosáhnout rovnosti; srovnat, usmířit, vyplnit mezery.

určit (osud)

Urcení osudu je myšlenka, že lidé nemají volnou vůli, ale jsou ovládáni některými věcmi, které jsou již dány.

určit (nemoc)

Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

určit (předem) <co>

Určit: Určit znamená stanovit nebo vymezit přesnou hodnotu, pořadí nebo rozsah.

vyrovnat se

Vyrovnat se znamená postavit se k něčemu čelit, vyřešit to a pokusit se najít vyvážené řešení.

určit <co>

Určit: vybrat nebo stanovit vhodnou osobu nebo věc pro daný účel.

upevnit se

Upevnit se znamená posílit, zesílit nebo upevnit síla, moc nebo pozici.

určit <co komu>

Určit : určit, co komu patří nebo co konkrétní osobě vyplývá z dané situace či okolností.

určit (úředně)

Stanovení či vymezení požadavků, pravidel nebo definicí podle zákona nebo předpisu.

upevnit (dveře)

Upevnit znamená připevnit nebo zafixovat (dveře) tak, aby byly pevné a stabilní.

vyrovnat se <s čím>

Vyrovnat se s něčím je postupovat, aby se dosažení stavu rovnováhy.