Facebook

Vyrovnat se <s kým n. čím> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vyrovnat se <s kým n. čím>.

Význam: Vyrovnat se: dojít k shodě, usmířit se, urovnat spory.

napřímit se (v zádech)

Napřímit se znamená narovnat záda a držet se vzpřímeně.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat si myšlenky, postoje a názory, aby byly konzistentní a naznačovaly směr.

seřadit se (vojáci)

Vojáci se seřadí do pořádku a připraví se na další příkaz.

uspořádat se

Uspořádat se znamená organizovat si myšlenky a činnosti, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku.

urovnat se

Urovnat se znamená dát dohromady všechny své myšlenky a pocity, aby člověk mohl vidět situaci z většího úhlu pohledu.

smířit se (bratři)

Smířit se znamená přijmout situaci, kdy bratři nesouhlasí, a najít způsob jak se začít respektovat navzájem.

shodnout se

Shodnout se znamená dosáhnout shody, souhlasit, mít stejný názor nebo mít stejné postoje.

porovnat se

Porovnat se znamená srovnat se a porovnat předměty, aby se zjistila jejich podobnost nebo rozdíly.

přijmout <co>

Přijmout = převzít a uznat; vyjádřit souhlas a akceptovat.

Podobná synonyma

urovnat

Urovnat znamená uspořádat nepořádek nebo chaos do strukturovaného či systémového pořádku.

uspořádat <co>

Uspořádat: sestavit do logického celku, pořádku a přehledu.

přijmout

Přijmout znamená vzít na sebe něčí myšlenku, názor nebo závazek.

přijmout kladně

Přijmout kladně znamená souhlasit, schválit nebo potvrdit návrh či názor.

na zádech

Na zádech znamená zodpovědnost za naše činy a schopnost přijmout následky.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.

přijmout (za vlastní)

Přijmout znamená uznat a akceptovat něco jako vlastní.

napřímit

Napřímit znamená nastavit do přímého tvaru, narovnat, zpevnit.

narovnat

Uspořádat nepořádek, usadit všechny prvky do jejich správných míst.

uspořádat

Uspořádat znamená sestavit, pořádek, seřadit, zorganizovat, sladit, upravit.

smířit se <s čím>

Smířit se znamená přijmout něco, s čím se nedá nic dělat, a nalézt s tím sbírku.

uspořádat (seminář)

Organizovat seminář; připravit potřebné materiály a vybrat místo, čas a program.

napřímit (záda)

Napřímit znamená narovnat a zpevnit svaly těla a páteře a udržovat záda rovná.

smířit <koho>

Smířit se znamená přijmout skutečnost, že něco se už nemůže změnit, a najít klid v urovnání vztahu s druhou stranou.

narovnat (záda)

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.

nakonec přijmout

Uznat, že čin nebo verdikt je konečný a nelze jej měnit.

nosit <co> (na zádech)

Nosit (na zádech): přenášet věci na zádech, např. batoh.