Facebook

Vyrovnat se <s kým n. čím> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vyrovnat se <s kým n. čím>.

Význam: Vyrovnat se: dojít k shodě, usmířit se, urovnat spory.

napřímit se (v zádech)

Napřímit se znamená narovnat záda a držet se vzpřímeně.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat si myšlenky, postoje a názory, aby byly konzistentní a naznačovaly směr.

seřadit se (vojáci)

Vojáci se seřadí do pořádku a připraví se na další příkaz.

uspořádat se

Uspořádat se znamená organizovat si myšlenky a činnosti, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku.

urovnat se

Urovnat se znamená dát dohromady všechny své myšlenky a pocity, aby člověk mohl vidět situaci z většího úhlu pohledu.

smířit se (bratři)

Smířit se znamená přijmout situaci, kdy bratři nesouhlasí, a najít způsob jak se začít respektovat navzájem.

shodnout se

Shodnout se znamená dosáhnout shody, souhlasit, mít stejný názor nebo mít stejné postoje.

porovnat se

Porovnat se znamená srovnat se a porovnat předměty, aby se zjistila jejich podobnost nebo rozdíly.

přijmout <co>

Přijmout = převzít a uznat; vyjádřit souhlas a akceptovat.

Podobná synonyma

uspořádat <co>

Uspořádat: zorganizovat věci, činnosti nebo události systémově a řádně.

napřímit (záda)

Napřímit znamená narovnat a zpevnit svaly těla a páteře a udržovat záda rovná.

narovnat

Urovnat, zorganizovat, uspořádat do pořádku.

shodnout se <na čem>

Shodnout se: dosáhnout stejného názoru či postoje na určitém tématu.

napřímit

Napřímit znamená nastavit do přímého tvaru, narovnat, zpevnit.

přijmout

Přijmout znamená přijmout, akceptovat nebo schválit něčí myšlenku, nápad nebo výzvu.

uspořádat

Uspořádat: uložit nebo řadit věci do určitého pořádku, aby byly usnadněny další činnosti.

urovnat

Urovnat znamená uspořádat, vyřadit nepořádek, vytvořit systém a uspořádat všechny součásti do logické struktury.

porovnat <co s čím>

Porovnat znamená srovnat dvě věci a analyzovat jejich výhody a nevýhody ve srovnání.

nosit <co> (na zádech)

Nosit (na zádech): přenášet věci na zádech, např. batoh.

porovnat

Porovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí, zjišťovat jejich podobnosti a rozdíly.

smířit se

Smířit se znamená přijmout skutečnost, že něco se nestalo tak, jak bychom si přáli a přijmout to, jak to je.

seřadit (knihy)

Uspořádat knihy do pořádku - od největších až po nejmenší, nebo podle autora, názvu nebo datumu vydání.

smířit se <s čím>

Smířit se: přijmout skutečnost, že něco se stalo a přestat se s ním bojovat.