Facebook

Vyrovnat (váhu) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vyrovnat (váhu).

Význam: Urovnat, aby byla stejná; dosáhnout rovnováhy, aby obě strany byly stejné.

stabilizovat

Udržovat nebo obnovit rovnováhu, stabilitu nebo trvalost něčeho.

nahradit <co čím>

Nahradit: vyměnit či doplnit jednu věc něčím jiným.

kompenzovat

Kompenzovat znamená činit něco nahraditelného v odpovídající hodnotě či míře, aby se vyrovnaly nějaké ztráty či škody.

načerpat (okovem)

Načerpat znamená získat energii, silu nebo inspiraci z něčeho; duchovně nebo fyzicky.

Podobná synonyma

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

nahradit

Nahradit: zaměnit nebo dát něco jiného místo toho původního.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

nahradit <co>

Vyměnit za něco jiného.

načerpat

Načerpat znamená obnovit silu, energii nebo odvahu; získávat nové znalosti nebo dovednosti.

nahradit (částku)

Nahradit znamená doplnit něco jiného nebo jinou částku místo původní.