Facebook

Upevnit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu upevnit.

Význam: Upevnit znamená posílit nebo zpevnit, zabezpečit, pevně uchytit.

ustálit

Ustálit znamená stabilizovat, udržovat něco ve stejném stavu, stabilizovat nebo udržovat něco v rovnováze.

vyrovnat

Vyrovnat znamená dosáhnout rovnováhy, srovnat věci a vztahy, aby byly v harmonii.

destabilizovat

Způsobit nebo zvýšit nestabilitu; učinit situaci nebo systém neudržitelným nebo nebezpečným.

zpevnit <co>

Zpevnit znamená posílit strukturu a pevnost nějakého materiálu nebo konstrukce.

připevnit <co kde>

Připevnit: upevnit, přidělit, spojit.

uchytit

Uchytit znamená jednoduše připevnit, zachytit nebo udržet něco na místě.

utužit (disciplínu)

Upevnit disciplínu, zvýšit kontrolu a přísnost, aby se plně dodržovaly právní a morální normy.

utvrdit

Utvrdit znamená pevně potvrdit nebo prohloubit autentičnost čehokoli.

posílit

Posílit znamená zvýšit sílu, vliv, soudržnost či moc.

zkonsolidovat

Zkonsolidovat znamená sestavit dohromady, sloučit nebo sjednotit do jednoho celku.

Podobná synonyma

utužit

Upevňovat, zesilovat, zdokonalovat nebo stmelovat.

vyrovnat se

Vyrovnat se znamená dosáhnout rovnováhy, vyrovnat něco, co je narušené, usmířit se s něčím.

destabilizovat (normu)

Destabilizace normy je proces rozrušení současných standardů nebo zavedených systémů, aby bylo možné dosáhnout nového stavu.

vyrovnat se <s kým n. čím>

Vyrovnat se: dojít k shodě, usmířit se, urovnat spory.

připevnit (šroubem)

Připevnit = fyzicky spojit dvě části (např. šroubem).

připevnit

Připevnit znamená upevnit něco pomocí kolíku, šroubu, hřebíku nebo lepidla.

vyrovnat <co>

Vyrovnat: dosáhnout rovnováhy nebo srovnání mezi dvěma nebo více stranami.

utvrdit se

Utvrdit se znamená získat nebo posílit důvěru ve vlastní schopnosti nebo názor.

zpevnit

Zpevnit znamená zesílit nebo zlepšit sílu, pevnost, stabilitu nebo kvalitu.

uchytit se

Uchytit se znamená chytit se něčeho, aby se člověk udržel, zabránil pádu nebo získal jistotu.

zpevnit (ocel)

Zpevnit ocel znamená zvýšit její pevnost, pevnost v tahu, tuhost, odolnost vůči změnám teploty a větší odolnost proti opotřebení.

posílit se

Zvyšovat fyzickou, psychickou i intelektuální sílu; obnovovat nebo zesilovat schopnosti a kapacity.

utvrdit (morálku)

Utvrdit znamená posílit, podpořit, zkvalitnit nebo zesílit morálku.

vyrovnat (účet)

Vyrovnat účet znamená uhradit veškeré pohledávky a závazky a tím dosáhnout vyrovnanosti.

vyrovnat se (v pití)

Vyrovnat se v pití znamená dojít se stejného množství alkoholu jako někdo jiný.

vyrovnat (řadu)

Urovnat řadu znamená uspořádat věci do pořádku, aby byly ve stejných rozestupech.

vyrovnat se <komu>

Vyrovnat se s někým znamená najít způsob, jak se smířit s jeho činy nebo postojem.

připevnit (lepidlem)

Přilepit, přichytit nebo připojit něco pomocí lepidla.

připevnit (lepením)

Připevnit = přichytit, přidělat, přilepit nebo přišroubovat něco k něčemu jinému.