Facebook

Ubíhat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu ubíhat.

Význam: Ubíhat je slovo, které znamená jít nebo se pohybovat rychle, aby se dosáhlo určitého cíle. Může to také znamenat, že čas ubíhá, nebo že se něco stalo rychle.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat, fyzicky či psychicky, aby se dostalo od nějakého místa nebo situace.

cesta

Cesta je trasa, po které se dopravujeme mezi dvěma místy. Může to být fyzická trasa, nebo metaforicky cesta životem, kterou se ubíráme.

plynout (čas)

Plynout znamená postupovat pomalu a bez zastavení; jako by byl čas tekoucí proudem.

míjet (vesnici)

Míjet znamená projet nějakým způsobem kolem, ale ne zastavit se, nebo nezůstat dlouho. Například míjet vesnici znamená projet kolem, nezastavit se a nezůstat dlouho.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

míjet se

Míjet se znamená projíždět se navzájem nebo minout se na krátkou vzdálenost.

plynout

Plynout znamená postupovat plynule a volně, obvykle se používá k popisu proudění vody, kapaliny nebo plynu.

směřovat k cíli

Jít správným směrem k dosažení určitého cíle.

směřovat

Směřovat znamená vést, orientovat se nebo nasměrovat se k určitému cíli.

míjet (roky)

Míjet znamená ubíhat, plynout, procházet, čas plyne rychle a člověk nepřímo prožívá, jak roky utíkají.

směřovat (do hospody)

Směřovat do hospody znamená jít do restaurace nebo do baru s úmyslem konzumovat jídlo nebo nápoje.

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.