Facebook

Ubíhat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu ubíhat.

Význam: Ubíhat je slovo, které znamená jít nebo se pohybovat rychle, aby se dosáhlo určitého cíle. Může to také znamenat, že čas ubíhá, nebo že se něco stalo rychle.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

míjet (roky)

Míjet znamená ubíhat, plynout, procházet, čas plyne rychle a člověk nepřímo prožívá, jak roky utíkají.

míjet se

Míjet se znamená projíždět se navzájem nebo minout se na krátkou vzdálenost.

směřovat

Směřovat znamená orientovat se nebo se zaměřovat na nějaký cíl. Znamená to soustředit se na něco a dělat kroky směrem k dosažení cíle.

plynout

Plynout znamená pokračovat nebo se pohybovat volně a plynule po určité trase.

utíkat

Utíkat: rychlý pohyb z místa, často v úzkosti, nebo v případě nebezpečí.

cesta

Cesta je fyzická cesta nebo trasa, kterou člověk nebo objekt přesouvá z bodu A do bodu B.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

plynout (čas)

Plynout znamená postupovat, ubíhat, procházet; jedná se o proces, kdy se čas plynule posouvá dál.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

míjet <co>

Míjet: projíždět vedle čehosi nebo někoho, aniž by se zastavilo.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

směřovat (do hospody)

Směřovat do hospody znamená jít do restaurace nebo do baru s úmyslem konzumovat jídlo nebo nápoje.