Facebook

Trýznit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu trýznit.

Význam: Trýznit znamená fyzicky nebo psychicky týrat, ubližovat, mučit nebo zneužívat.

týrat

Týrání je fyzické, psychické nebo sexuální zneužívání osoby, které způsobuje bolest nebo újmu.

trápit

Trápit se znamená trpět fyzickou nebo psychickou bolest a utrpení.

mučit

Mučit znamená způsobovat fyzickou či psychickou bolest, obvykle za účelem donucení k určité činnosti.

soužit

Soužití je sdílení života a prostoru s druhým člověkem, obvykle v partnerském vztahu.

mořit

Mořit znamená charakterizovat nějakou věc jako špatnou nebo nízkou kvalitu.

sužovat

Sužovat znamená způsobovat trápení nebo úzkosti, držet někoho v omezení nebo v tísní.

Podobná synonyma

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

sužovat se

Sužovat se znamená být omezován nebo trpět utrpením a útrapami v důsledku okolností nebo rozhodnutí.

mořit se

Vystavovat se kontinuálnímu působení vody, ať už ve formě koupání nebo plavání.

trápit se

Trápit se znamená prožívat utrpení, úzkosti, neštěstí nebo trápení.

mučit se

Mučit se znamená trpět bolestí a útrapami, fyzickými či psychickými, způsobenými násilným jednáním člověka nebo skupiny lidí.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit se

Soužití je sdílení života, společné sdílení prostoru, času, emocí a myšlenek.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.