Facebook

Mořit se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu mořit se.

Význam: Mořit se znamená pohybovat se po vodní hladině ve vlnách, obvykle plaváním nebo jízdou na člunu.

namáhat se (s úlohou)

Snažit se o úspěch, soustředit se, vyvinout úsilí a zapojit všechny schopnosti k dosažení cíle.

pachtit se

Pachtit se znamená zabývat se činností, která vyžaduje značnou energii a úsilí.

lopotit se

Lopotit se znamená usilovat o něco s veškerými silami a námahou, aby se člověk dostal k vytyčenému cíli.

hmoždit se

Hmoždit se znamená mít nezákonnou a neetickou výhodu nebo být v něčem privilegován.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

soužit se

Žít společně, být dohromady; soužití je sdílením života, pochopením a úctou.

trmácet se

Trmácet se znamená pohybovat se nerovnoměrně, rychle sem a tam, jako by hledalo cíl.

vléci se

Obléci se, oblečení si na sebe navléci.

namáhat se

Namáhat se znamená intenzivně usilovat o něco, snažit se dosáhnout cíle, jít až za hranice svých schopností.

dřít se

Dřít se znamená intenzivně a důsledně se snažit dosáhnout cíle, zvlášť v obtížných situacích.

Podobná synonyma

lopotit

Lopotit znamená namáhavě pracovat, fyzicky se namáhat.

trápit

Trápit znamená způsobovat bolest, utrpení nebo úzkost.

soužit

Soužití je společný život, sdílení zážitků a radostí, tvoření pouta a sdílení životních situací.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

vléci <co> (po zemi)

Vléci (po zemi) znamená táhnout něco po zemi nebo se pohybovat po zemi.

vléci

Vléci znamená nosit či oblékat se; také používáno pro zavedení nebo vykonání něčeho.

dřít (drsným)

Pracovat tvrdě a důsledně; především vynaložit maximální úsilí ke splnění úkolu.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.

trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

dřít

Dřít je namáhavá fyzická práce; obecně se používá pro silnou snahu nebo úsilí vykonávat něco.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

vléci (dříví)

Vléci dříví je vyřezávat a tvarovat kusy dřeva podle vlastního výběru, aby se vytvořil požadovaný tvar.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.