Facebook

Tréma - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu tréma.

Význam: Tréma je psychologický stav strachu a nervozity spojený s veřejným vystupováním.

rozechvění

Rozechvění je stav, kdy je člověk nadšený nebo nesmírně vzrušený. Je to silné prožívání emocí.

strach

Strach je pocit úzkosti, který lidé zažívají při ohrožení nebo v nejisté situaci.

nervozita (před vystoupením)

Nervozita je stav napětí a úzkosti před vystoupením, která se projevuje bušením srdce, trémou a úzkostí.

Podobná synonyma

pominout (strach)

Pominout znamená vyhnout se nebo se zbavit strachu, ignorovat jej a přestat být jeho obětí.

jít <před kým>

Jít před někým znamená být v čele, být příkladem a držet krok.

strachovat se <před čím>

Strachovat se: děsit se, obávat se, bát se.

před smrtí

Před smrtí je to poslední období života, které je plné pocitů, myšlenek a vzpomínek.

snižovat se <před kým>

Snižovat se před někým znamená projevovat úctu a respekt, ustoupit a uvážlivě se chovat.

před časem

Před časem znamená v minulosti, před určitou dobou nebo událostí.

před lidmi

Před lidmi znamená sdílet nebo prezentovat informace, znalosti, myšlenky nebo názory s ostatními.

schovávat se (před policií)

Schovávat se znamená skrývat se před policií v naději, že není zaznamenána její přítomnost.

strach ze všeho

Strach ze všeho je stav obav, úzkosti a úzkostlivosti, kdy se člověk bojí všeho okolo.

skrýt před veřejností

Vyhnout se veřejnému zájmu a skrýt se.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

unikat <před kým>

Unikat: utéct, vyhnout se něčemu nebo někomu.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

ponižovat se <před kým>

Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

zabezpečit se (před zradou)

Zabezpečit se před zradou znamená udělat opatření k ochraně proti osobě nebo skupině, která by mohla porušit důvěru nebo zneužít informace.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.

nervozita

Nervozita je stav, kdy je člověk napjatý, podrážděný a přecitlivělý. Často doprovázený úzkostí a strachem.

alkohol před usnutím

Alkohol je látka, která se často konzumuje pro její psychoaktivní efekt, ale může také poškodit zdraví a vyvolat uspávací účinek.

nesmírný (strach)

Nesmírný strach je silné, úzkostné cítění, které je často přehnané a neadekvátní situaci.

zachvátit (strach)

Zachvátit znamená zažít silný strach nebo obavu, často z nečekané situace.

před veřejností

Před veřejností znamená veřejně se prezentovat a sdílet informace, zážitky nebo myšlenky s ostatními.

předvolat (před komisi)

Předvolat: povolat někoho na určité místo, aby se zúčastnil oficiálního jednání (např. komise).

trýznivý (strach)

Trýznivý strach je silná úzkost, která může být způsobena fyzickou nebo psychickou újmou. Může být doprovázena silnými obavami, úzkostí a neklidem.

uhájit se <před kým>

Uhájit se před někým/čím znamená bránit se, obhájit se a ubránit se před útokem/nebezpečím.

strach z cizího

Strach z cizího je obava z neznámého, čehokoliv, co je nové a neznámé.

před dlouhou dobou

Před dlouhou dobou znamenalo slovo "před dlouhou dobou" dávnou minulost, období daleko zpět v historii.

vyskytovat se <před čím>

Vyskytovat se: pozorovat, objevovat či se objevovat v určitém místě či situaci.