Facebook

Tréma - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu tréma.

Význam: Tréma je psychologický stav strachu a nervozity spojený s veřejným vystupováním.

rozechvění

Rozechvění je stav, kdy je člověk nadšený nebo nesmírně vzrušený. Je to silné prožívání emocí.

strach

Strach je pocit úzkosti, který lidé zažívají při ohrožení nebo v nejisté situaci.

nervozita (před vystoupením)

Nervozita je stav napětí a úzkosti před vystoupením, která se projevuje bušením srdce, trémou a úzkostí.

Podobná synonyma

nesmírný (strach)

Nesmírný strach je silné, úzkostné cítění, které je často přehnané a neadekvátní situaci.

snižovat se <před kým>

Snižovat se před někým znamená projevovat úctu a respekt, ustoupit a uvážlivě se chovat.

mít strach

Mít strach je pocit úzkosti nebo obav z nečekaného nebezpečí nebo ohrožení.

strach z cizího

Strach z cizího je obava z neznámého, čehokoliv, co je nové a neznámé.

nervozita

Nervozita je stav úzkosti, který se projevuje ve formě emocionálního napětí, zvýšeného svalového napětí a obav.

ustoupit (před nepřítelem)

Ustoupit znamená vzdálit se/ukrýt se před nepřítelem, aby se zabránilo konfliktu.

rozechvění (prudké)

Prudká rozechvělost - emoce způsobená silnou radostí, strachem nebo úzkostí, doprovázená bušením srdce a bleskem v očích.

strachovat se <před čím>

Strachovat se: děsit se, obávat se, bát se.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

před lidmi

Před lidmi znamená sdílet nebo prezentovat informace, znalosti, myšlenky nebo názory s ostatními.

trýznivý (strach)

Trýznivý strach je silná úzkost, která může být způsobena fyzickou nebo psychickou újmou. Může být doprovázena silnými obavami, úzkostí a neklidem.

před dlouhou dobou

Před dlouhou dobou znamenalo slovo "před dlouhou dobou" dávnou minulost, období daleko zpět v historii.

alkohol před usnutím

Alkohol je látka, která se často konzumuje pro její psychoaktivní efekt, ale může také poškodit zdraví a vyvolat uspávací účinek.

schovávat se (před policií)

Schovávat se znamená skrývat se před policií v naději, že není zaznamenána její přítomnost.

před časem

Před časem: před dávnou minulostí, dříve než se věci změnily nebo se staly jinými než teď.

pokořovat se <před kým>

Pokořovat se znamená projevovat úctu a respekt k něčí autoritě.

mám strach

Strach je pocit úzkosti a nejistoty, který může být způsoben různými situacemi nebo okolnostmi.

skrýt před veřejností

Vyhnout se veřejnému zájmu a skrýt se.

pominout (strach)

Pominout znamená vyhnout se nebo se zbavit strachu, ignorovat jej a přestat být jeho obětí.

uhájit se <před kým>

Uhájit se před někým/čím znamená bránit se, obhájit se a ubránit se před útokem/nebezpečím.

strach ze všeho

Strach ze všeho je stav obav, úzkosti a úzkostlivosti, kdy se člověk bojí všeho okolo.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

zachvátit (strach)

Zachvátit znamená zažít silný strach nebo obavu, často z nečekané situace.

před veřejností

Před veřejností znamená veřejně se prezentovat a sdílet informace, zážitky nebo myšlenky s ostatními.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.