Facebook

Svazek - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu svazek.

Význam: Svazek je soubor složek, které jsou spojeny, společně tvoří celek a jsou vzájemně propojeny.

spis

Spis je dokument (písemnost) obsahující informace o důležitém tématu, zaznamenaný pro jeho trvalou paměť.

dílo

Dílo je umělecké či vědecké dílo vytvořené nějakou osobou nebo skupinou, obvykle s nějakým poselstvím či myšlenkou.

knížka

Knížka je souhrnné označení pro publikaci sestávající z tiskových listů, nesoucích text nebo obrázky.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

pouto

Pouto je silné a hluboké citové spojení mezi dvěma lidmi nebo dvěma věcmi.

svaz

Svaz je sdružení lidí či organizací ke sdílení zdrojů a informací, aby dosáhli společného cíle.

pojítko

Pojítko je spojovací prvek pro propojení dvou nebo více komponent. Je to vhodné pro přenos signálu, energie nebo data.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená propojit se s něčím, co je jinak odděleno.

manželství

Manželství je svazek mezi dvěma lidmi, který vyžaduje vzájemnou důvěru, lásku, úctu a podporu.

Podobná synonyma

razidlo (úřední)

Razidlo je veřejnoprávní listina, která slouží jako důkaz totožnosti a potvrzení právního úkonu.

svazek

Svazek je sestavení nebo shromáždění knih, časopisů, dokumentů nebo jiných materiálů s podobnou tématikou.

obrázková knížka

Obrázková knížka je kniha se zábavnými obrázky, která je určená pro malé děti a je zaměřena na výuku čtení a zlepšení jejich jazykových schopností.

úřední

Úřední je související s úřadem nebo jeho činnostmi, formální, oficiální a zabývající se věcmi vyžadujícími detailní zkoumání.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

část

Část je často malý díl nebo kousek něčeho většího. Může být fyzická nebo abstraktní, případně jakákoli část informace.

úřední odnětí (majetku)

Úřední odnětí je opatření vlády, kterým se odebírá majetek v rámci soudního rozhodnutí.

evidence (spisu)

Evidence je souhrn informací, dokumentů a údajů o daném předmětu nebo události.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je originální tvorba vyjadřující umělcovu osobitost a kreativitu.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.

dozor (úřední)

Dozor je proces organizace, kontroly a řízení činností, které se provádějí za účelem dosahování placené nebo neplacené práce.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

dokumenty (úřední)

Úřední dokumenty jsou oficiální dokumenty nebo záznamy, které jsou používány pro důkaz, právní účely nebo pro potvrzení.