Facebook

Manželství - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu manželství.

Význam: Manželství je svazek mezi dvěma lidmi, který vyžaduje vzájemnou důvěru, lásku, úctu a podporu.

pouto

Pouto je silné a hluboké citové spojení mezi dvěma lidmi nebo dvěma věcmi.

svaz

Svaz je sdružení lidí či organizací ke sdílení zdrojů a informací, aby dosáhli společného cíle.

pojítko

Pojítko je spojovací prvek pro propojení dvou nebo více komponent. Je to vhodné pro přenos signálu, energie nebo data.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená propojit se s něčím, co je jinak odděleno.

Podobná synonyma

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

operační svaz (námořnictva)

Operační svaz je vojenská síť námořních jednotek, které spolupracují při provádění vojenských operací.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.