Facebook

Pouto - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu pouto.

Význam: Pouto je silné a hluboké citové spojení mezi dvěma lidmi nebo dvěma věcmi.

pouta (jen v mn.č.)

Pouta jsou spojení, která omezují pohyb nebo svobodu. Může to být něco fyzického, jako např. pásky nebo řetězy, nebo to může být psychické, jako např. strach nebo omezení.

okovy

Okovy jsou nástroje, které omezují pohyb nebo volnost, obvykle skládající se z klíčů, řetězů nebo jiných zařízení.

náramky

Náramky jsou ozdobné šperky nosí se kolem zápěstí, obvykle ve formě kroužku nebo řetízku, často s ozdobnými kameny nebo kovovými prvky.

vazba

Vazba je často používaný termín pro vztahy mezi dvěma nebo více entitami, jako jsou lidé, organizace nebo objekty.

spojení

jako prostý text: Spojení znamená propojení nebo sdružení dvou nebo více věcí dohromady.

svazek

Svazek je seskupení několika jednotek nebo entity, které jsou vzájemně spojeny a sdílejí společný cíl.

svaz

Svaz je sdružení lidí či organizací ke sdílení zdrojů a informací, aby dosáhli společného cíle.

pojítko

Pojítko je spojovací prvek pro propojení dvou nebo více komponent. Je to vhodné pro přenos signálu, energie nebo data.

manželství

Manželství je svazek mezi dvěma lidmi, který vyžaduje vzájemnou důvěru, lásku, úctu a podporu.

Podobná synonyma

přerušovat (manželství)

Přerušovat manželství = rozvod.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

rozloučit (manželství)

Rozloučení (manželství) je událost, při které partneři definitivně ukončují své manželství.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

pouta (na ruce)

Pouta jsou nástroje, které jsou používány pro fyzické omezení rukou nebo nohou osoby, aby se zabránilo jejímu pohybu nebo úniku.

rozluka (manželství)

Rozluka je formální ukončení manželství ve vyhlášených zemích. Je to oficiální způsob, jak se manželé zbavit svazku.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

pouta

Pouto je přirozená síla nebo vazba, která spojuje dvě nebo více stran. Může to být emocionální, duchovní nebo fyzická přítomnost.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

vstupovat do manželství

Vstupovat do manželství znamená uzavřít sňatek, stát se oficiálními partnery v manželském svazku.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

roztrhat (pouta)

Roztrhat = uvolnit, rozvázat napětí, odpojit.

nasazovat (pouta)

Nasazovat znamená připojit pouta na osobu, aby byla držena za její zločiny.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

zrušení manželství

Zrušení manželství je právní postup, kterým se ukončí manželský svazek.

nasadit <komu> (pouta)

Nasadit (pouta) znamená uvázat pevně pouty.

rozvést (manželství)

Rozvést manželství znamená vzít kroky k ukončení manželství.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

operační svaz (námořnictva)

Operační svaz je vojenská síť námořních jednotek, které spolupracují při provádění vojenských operací.

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

uzavírat manželství

Uzavírat manželství je složitá záležitost, která znamená oficiální spojení a vazbu mezi dvěma lidmi.