Facebook

Svaz - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu svaz.

Význam: Svaz je sdružení lidí či organizací ke sdílení zdrojů a informací, aby dosáhli společného cíle.

svazek

Svazek je soubor jednotek, částí nebo členů spojených dohromady v jeden celek.

pouto

Pouto je silný vztah mezi dvěma osobami nebo skupinami, který je často vyjádřen láskou, úctou a věrností.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená propojení dvou nebo více věcí.

soustátí

Soustátí je stát, který se skládá z více samostatných částí, které mají určité právní a politické vztahy.

federace

Federace je složitý politický systém, kde jednotlivé státy spojují svou moc a zákony v rámci jedné společné vlády.

pojítko

Pojítko je spojovací prvek pro propojení dvou nebo více komponent. Je to vhodné pro přenos signálu, energie nebo data.

manželství

Manželství je svazek mezi dvěma lidmi, který vyžaduje vzájemnou důvěru, lásku, úctu a podporu.

Podobná synonyma

zrušení manželství

Zrušení manželství je právní postup, kterým se ukončí manželský svazek.

uzavírat manželství

Uzavírat manželství je složitá záležitost, která znamená oficiální spojení a vazbu mezi dvěma lidmi.

rozloučit (manželství)

Rozloučení (manželství) je událost, při které partneři definitivně ukončují své manželství.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

rozvést (manželství)

Rozvést manželství znamená vzít kroky k ukončení manželství.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

svazek (vlasů)

Svazek je zhutněná skupina vlasů nebo chlupů, které vytváří jeden celek.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

přerušovat (manželství)

Přerušovat manželství = rozvod.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.

rozluka (manželství)

Rozluka je formální ukončení manželství ve vyhlášených zemích. Je to oficiální způsob, jak se manželé zbavit svazku.

vstupovat do manželství

Vstupovat do manželství znamená uzavřít sňatek, stát se oficiálními partnery v manželském svazku.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.