Facebook

Svazek - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu svazek.

Význam: Svazek je soubor věcí nebo lidí udržovaných pohromadě. Může to být kniha, sada dokumentů, skupina organizací nebo jiná shromážděná skupina.

pouto

Pouto je silné a hluboké citové spojení mezi dvěma lidmi nebo dvěma věcmi.

svaz

Svaz je sdružení lidí či organizací ke sdílení zdrojů a informací, aby dosáhli společného cíle.

pojítko

Pojítko je spojovací prvek pro propojení dvou nebo více komponent. Je to vhodné pro přenos signálu, energie nebo data.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená propojit se s něčím, co je jinak odděleno.

manželství

Manželství je svazek mezi dvěma lidmi, který vyžaduje vzájemnou důvěru, lásku, úctu a podporu.

Podobná synonyma

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.

rozloučit (manželství)

Rozloučení (manželství) je událost, při které partneři definitivně ukončují své manželství.

přerušovat (manželství)

Přerušovat manželství = rozvod.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

zrušení manželství

Zrušení manželství je právní postup, kterým se ukončí manželský svazek.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

uzavírat manželství

Uzavírat manželství je složitá záležitost, která znamená oficiální spojení a vazbu mezi dvěma lidmi.

operační svaz (námořnictva)

Operační svaz je vojenská síť námořních jednotek, které spolupracují při provádění vojenských operací.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

rozvést (manželství)

Rozvést manželství znamená vzít kroky k ukončení manželství.

rozluka (manželství)

Rozluka je formální ukončení manželství ve vyhlášených zemích. Je to oficiální způsob, jak se manželé zbavit svazku.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

vstupovat do manželství

Vstupovat do manželství znamená uzavřít sňatek, stát se oficiálními partnery v manželském svazku.