Facebook

Manželské spojení - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu manželské spojení.

Význam: Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

lůžko

Lůžko je nábytek sloužící k odpočinku a spánku.

postel

Postel je pohodlné místo, kde si můžete lehnout a odpočívat. Je to místo, na kterém můžete spát a relaxovat.

pelech

Pelech je pojem označující místo, kde se zvíře odpočívá a chrání před nepřízní počasí.

spodní vrstva

Spodní vrstva je nejnižší část něčeho, obvykle představující základní principy nebo struktury.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

koryto (řeky)

Koryto je technický termín pro kanál nebo potok, který je vykopaný, aby reguloval průtok vody.

řečiště

Řečiště je místo, kde se přenáší řeč, dialog, debata nebo jiný druh komunikace.

Podobná synonyma

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat něčí práva nebo požadavky, vyvinout úsilí pro získání něčeho.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečovat o něco, dbát na to, přihlížet k tomu, být zodpovědný za něco.

bušit <do čeho>

Bušit je tlouci do něčeho, jako je dveře nebo kladivo do hřebíků.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

vstřebat se <do čeho>

Vstřebat se do čeho znamená plně si osvojit, porozumět, začlenit do svého života.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

pustit se <do čeho>

Začít se věnovat činnosti; zapojit se do něčeho.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

pocházet <z čeho>

Pocházet znamená být původem nebo začátkem odpovídajícího času nebo místa.

upouštět <od čeho>

Upouštět je vzdát se čeho, odříct se čeho, opustit to.

spodek

Spodek je kulatá nádoba, která se používá k podepření předmětů nebo jako nádoba na přepravu nebo skladování.

osvobodit se <od čeho>

Osvobodit se od něčeho: uvolnit se od závislostí, pout a omezení, získat svobodu a nezávislost.

vrstva (písku)

Vrstva písku je tenká homogenní vrstva písku nebo jiného sedimentu.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

vpalovat <co do čeho>

Vpalovat znamená zasouvat cosi do něčeho otvoru, například hřebík do dřeva.

spodní

Spodní: něco, co se nachází dole nebo je na dně.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

třískat <do čeho>

Třískat: rychle a silně rozbíjet, drtit, rozmístit.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, aplikovat něco do praxe.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem; získat právní účinky, stát se vlastníkem čehosi.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.