Facebook

Otřelé spojení - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu otřelé spojení.

Význam: Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

úsloví

Úsloví je krátká věta nebo fráze, která sděluje moudrost, poučení nebo radu.

rčení

Rčení je obecná moudrost sdílená ve formě krátkých, často hluboce zakořeněných výroků se záměrem ukázat pravdu.

obrat^1

Obrat je změna směru nebo kurzu; obvykle se používá k popisu změn ve finančním výkonu nebo ve vývoji.

frazeologismus

Frazeologismus je stálá slovní spojení nebo slovní obrat, který má většinou pevný význam, který se liší od významu jednotlivých slov.

frazém

Frazém je vyjádření sestávající z více slov, které má obecné, ale výstižné znamení.

idiom

Idiom je národní, obecný nebo slangový výraz, který má význam jiný než jeho doslovný význam.

klišé

Klišé je zastaralá, předvídatelná věta či výraz, který je používán místo originálního myšlení.

floskule

Floskule jsou fráze nebo slova, která jsou často používána ve jazyce, ale mají obecný nebo nejasný význam.

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

Podobná synonyma

obrat (ve vývoji)

Obrat je změna úhlu pohledu na situaci, která vede k novým nápadům a způsobům řešení.

bezprostřední

Bezprostřední: okamžitý, neprodlený, bez zpoždění, nemající odkladu.

složka

Složka je soubor nebo adresář na počítači, kde se ukládají soubory a informace.

úsek

Úsek je část cesty nebo trasy, která je definována určitými body.

obrat^5

Obrat je změna směru, tendence nebo myšlenky; obecně jde o změnu zaměření, která může mít za následek změnu ve výsledcích nebo výsledcích.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

obrat (jazykový)

Obrat je krátká změna výrazu, která zesiluje nebo upřesňuje záměr. Např. "Řekl jsem to, abych získal, co jsem chtěl" místo "Řekl jsem to, abych dostal, co jsem chtěl".

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

obrat

Obrat je změna směru, způsobu myšlení nebo postoje.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.