Facebook

Statický - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu statický.

Význam: Statický popisuje to, co se nehýbe, nebo se málo mění.

klidný

Klidný je synonymní pro pohodový a bezproblémový; označuje situaci nebo stav, ve kterém se nenachází chaos, stres ani neklid.

nehybný

Neměnný, bez pohybu, stálý, nekončící, neschopný změny.

neměnný

Neměnný znamená, že je stálý, nezměněný a nezměnitelný.

dynamický

Dynamický znamená pohyblivý, měnící se nebo proměnlivý. Používá se v oblasti fyziky, informatiky a dalších oborů.

Podobná synonyma

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

nehybný (schéma)

Nehybný se vztahuje ke stavu, kdy se pohyb nebo činnost nedá realizovat. Jedná se o stav, ve kterém není možné se hýbat nebo provádět činnost.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.